Oğuzkaan Koleji

LİSEDE İKİ YABANCI DİL ÖĞRETİYORUZ

Hedefimiz; İngilizce ve ikinci yabancı dili yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Gelecekteki özel ve mesleki hayatlarında çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimizeİs panyolca ve Almanca dillerini seçmeli olarak sunuyoruz. Öğrendiği dile ait kültürü tanımalarını, dili sadece gramer kuralları olarak değil, doğal bir iletişim aracı olarak görmelerini hedefliyoruz.

YABANCI DİL ÖĞRETİMDE
“AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI”'NI UYGULUYORUZ

Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi “The Common European Framework of Reference for Languages”'e (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı) dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda da İngilizce eğitim öğretim programlarını tamamlayan öğrencilerimiz ana dile yakın konuşmacıların seviyesi olan C1 seviyesine getiriyoruz. Mezun öğrencilerimiz Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde de çeşitli dallarda eğitimlerini sürdürebilecek yeterliliğe ulaşabiliyorlar.

9.SINIFTA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMINA DENK İNGİLİZCE ÖĞRETİYORUZ

9. sınıf İngilizce öğretimindeki hedefimiz, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerimizin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini sağlamaktır. 9. sınıfta haftada 14 saati bulan İngilizce eğitimi vererek soru soran, analitik ve eleştirel düşünebilen, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizceyi etkin bir biçimde kullanan bireyler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak İspanyolca veya Almanca derslerinden birini seçebiliyorlar.

  • Main Course (Ana ders)
  • Skills (Okuma Anlama-Konuşma-Dinleme-Yazma)
  • Speaking (Konuşma) dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından koordineli olarak yürütülüyor.

Hafta sonu verdiğimiz çalışma kağıtları ve kelime ödevleriyle tüm hafta boyunca öğrenilenleri pekiştiriyoruz. Ezberledikleri kelimelerden haftanın başında öğrencilerimizi quiz'ler yaparak öğrendiklerini ne kadar uygulayabildiklerini ölçüyoruz. Derslerimizde SPEAKING'e (Konuşma) ağırlık vererek öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili hayata geçirebilmelerini sağlıyoruz.


DİL ÖĞRETİRKEN

Dil, ders değil iletişim aracıdır. Bu nedenle dil dört duvar arasına hapsedilemez ve ancak dört beceride sürekli kullanılırsa gelişir, prensibinden hareket ediyoruz. Öğrencilerimize, çeşitli aktiviteler yoluyla kendilerini öğrendikleri yabancı dillerle ifade etme imkânı sağlıyoruz. Hikâye yazma yarışmaları öğrencilerimizin dil öğrenirken yazma becerilerini geliştirmelerini, dili etkin kullanmalarını ve yaratıcılık güçlerini artırmalarını sağlıyor.

Spell check (kelime quizleri) haftada bir kez yapılıyor ve bu sayede öğrencilerimiz her hafta öğrendikleri kelimeleri gözden geçirerek bu kelimelerin anlamlarını ve cümle içinde kullanımlarını daha iyi kavrıyorlar.

Portfolio sunumları ile öğrencilerimiz, yıl boyunca hazırladıkları portfolio dosyalarını aileleri ile paylaşarak hem öz güvenlerini hem de topluluk önünde konuşma becerilerini geliştiriyorlar.

ÖĞRENCİLERİMİZİN İNGİLİZCEYİ KULLANMALARINI VE İÇSELLEŞTİRMELERİNİ SAĞLIYORUZ

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştirmelerini sağlamak için yıl içinde seçtiğimiz kitapları okutup ders içinde kitap irdelemesi yaparak öğrendikleri dili pekiştirmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin gerek derslerin içeriğine yönelik olarak gerekse dünyaya daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamak amacıyla, okudukları metinler üzerinde derinlemesine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlayarak sunumlar ve proje çalışmaları yapıyoruz.

2. YABANCI DİL (İSPANYOLCA/ALMANCA) EĞİTİM PROGRAMI

Çağımızın tüm gelişmelerini yakından takip eden, yeniliklere açık ve en önemlisi her şeyin üstünde tuttuğu Atatürkçü çizgisinden ödün vermeden ilerleyen, günümüzde her alanda gerekli olan yabancı dil eğitiminin önemi konusunda da son derece duyarlı olan Oğuzkaan Kolejinde 9. sınıftan itibaren İngilizce’nin yanı sıra ikinci dil olarak İspanyolca veya Almanca dersleri verilmektedir.

2. Yabancı dil dersinde özellikle hedeflediğimiz program, edinilen 2. Yabancı dilde belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Ayrıca öğrenci yine kendi isteği ve öğretmen desteği ile bir sonraki seviyeye geçiş yapabilir. A1 seviyesinde öğrenci kendisi, ailesi ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konularla ilgili basit sorular sorabilir ve cevap verebilir. Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir.

A2 seviyesinde öğrenci kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Kısa ve basit metinleri okuyabilir. Bildik konular ve faaliyetler hakkında iletişim kurabilir. Kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini anlatabilir. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. B1 seviyesinde öğrenci okulda ve okul dışı ortamlarda güncel konuşmaların ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını anlayabilir.

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.

İKİNCİ YABANCI DİLİ İNGİLİZCE İLE İLİŞKİLENDİREREK ÖĞRETİYORUZ

İkinci veya üçüncü bir dili öğrenirken uygulanabilecek tekniklerden biri, zaten bildiğiniz bir dili yeni öğreneceğiniz dil ile ilişkilendirmektir.

Bu yöntem özellikle öğrencilerimizin kelime dağarcığının zenginleştirilmesinde çok etkili olmaktadır. Okulumuzda uygulanan yoğun İngilizce programı ile birlikte iki dile de çok iyi derecede hâkim olan öğretmenlerimiz, öğrencimizin seçmiş olduğu ikinci yabancı dille İngilizceyi ilişkilendirerek öğreti-yor. Bu yöntemle öğrencilerimizin farklı dilleri öğrenme becerilerini geliştiriyoruz.

İNGİLİZCE ÖĞRETİM EĞİTİMİ UYGULAMALARI

TOEFL SINAVLARINA HAZIRLIYORUZ

Tüm dünyada bilinen ve çok ilgi gören TOEFL sınavları; farklı düzeyleri bir arada ölçme değerlendirmeye tabi tutması ve alınan sonuçla dil öğrenim sürecinin aşamalarını hassasiyetle saptaması bakımından bir öncü olmuştur. A-1’den C-1’e geniş skalada ölçme-değerlendirme yapan TOEFL sınavları hem öğrenciye hem veliye hem de öğretmene öğrencinin uluslararası alanda İngilizce gelişimi ile ilgili ayrıntılı geri dönüt sunmaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce dil yeterliliklerini, uluslararası geçerliliği olan TOEFL sınavları ile de ölçüyoruz. Yurt dışında objektif olarak değerlendirilen TOEFL sınavları; okuduğunu ve dinlediğini anlamayı, kelime deyim bilgisini İngilizceyi doğru kullanmayı ölçer. Her yıl, TOEFL Primary, TOEFL Junior ve ITP sınavlarına yönlendirerek verdiğimiz eğitimin yeterlilik düzeyini uluslararası alanda da ölçüyoruz. TOEFL sınavına girecek öğrencilerimizi çevrim içi (online) olarak sınava hazırlıyoruz.

MUN (MODEL UNITED NATIONS-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MODELİ)

Lise öğrencilerimizin katıldığı MUN (Model United Nations) Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı, güncel konuların tartışıldığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir konferanstır.

MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite ve referans olarak kabul edilmektedir.

Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN konferanslarında öğrenciler kendileri için belirlenen ülkelerin bir delegesi olarak Silahsızlandırma Komitesi, Çevre Komitesi, İnsan Hakları Komitesi, Danışma Komisyonu gibi birimlerde görev alarak hazırladıkları çalışmayı sunarlar. MUN konferanslarına katılan öğrenciler kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadır. Böylece öğrenciler dünya sorunlarına başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğreniyor ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi oluyorlar.

ONLINE MUN KONFERANSLARINA KATILIYORUZ

Online sistemde MUN çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı MUN konferanslarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Dünya sorunlarına çözüm bulmaya çalışan öğrencilerimiz, her hafta zoom üzerinden öğretmenleri ile bağlantı kurarak fikirlerini doğru bir dille ifade etmeyi ve farklı görüşleri değerlendirerek özgün bir görüşe sahip olmayı öğreniyorlar.

OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN (JUNIOR MUN)

Oğuzkaan Schools Jmun çalışmalarını lise öğrencilerimizin organizasyonu ile gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı ortaokul öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde dünyanın farklı ülkelerinin sorunlarını anlamalarını, belirli bir konu üzerinde tartışma, araştırma, fikir üretme, toplum karşısında konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla yapıyoruz.

Her geçen yıl daha fazla öğrencimizin ilgi gösterdiği OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN çalışmalarında öğrencilerimiz dünya sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini komitelere kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar öğrencilerimizin geleceğe sorumluluk sahibi bireyler olarak hazırlanmalarını sağlarken, liderlik becerilerini de geliştiriyor.

MUN aktivitelerini demokratik süreç içinde öğrenmek ve yaşamak, öğrencileri geleceğe daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi yurttaşlar olarak hazırlamak amacıyla çok önemlidir. Bu sebeple lise öğrencilerimizin önderliğinde ortaokul öğrencilerimize OGUZKAAN SCHOOLS JMUN düzenliyoruz. Ortaokul öğrencilerimizi yıl sonunda yapılacak olan konferansımızda fikirlerini açık görüşlü, modern tartışma kültürü anlayışı ile özgürce, saygılı bir şekilde ifade etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda lise öğrencilerimizin de bu konferansın mentorlüğünü yürütürken liderlik vasıflarını geliştiriyoruz.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA DİL ALANINDA BAŞARI

Dil bölümünü seçen öğrencilerimize üniversiteye hazırlık programı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavında yüksek performans gösterdikleri gibi kazandıkları üniversitenin İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı da kolaylıkla geçmektedirler.

Üniversite hazırlık gruplarımızla çalışırken çıkmış soruları ve farklı kaynakları bir araya getirerek öğrencilerimizin her soru tipini görmesini sağlıyoruz. Böylelikle farklı soru tiplerine alışan öğrencilerimiz sınava girdiklerinde zorlanmadan hedeflerine ulaşıyorlar. Üniversite hazırlık gruplarımızla belli aralıklarla öğrenci ve öğretmenlerimiz bir araya gelerek sınavların analizlerini yapıyorlar.