Oğuzkaan Koleji

Disiplinlerarası öğretim yöntemi en az iki farklı disiplinde (derste) işlenen konuların birbirleri ile ilişkilendirilerek öğretilmesi yöntemidir.

Örneğin; Aralık ayı planında matematik dersinde işlenen “Sayılar ve Cebir” ünitesi ile ilgili bilgiler, coğrafya dersinde koordinat sisteminin öğretiminde, kimya dersinde atomun yapısının öğretiminde, biyoloji dersinde hücre bölünmesi konusunun öğretiminde kullanılır.

Benzer şekilde coğrafya dersinde “Haritayı Oluşturan Unsurlar” konusunun öğretimi ile ilgili bilgiler kimya dersinde atom, elementler, iyonosfer katmanlarının ısısı ve gazların iyonlaşması ile, fizik dersinde kuvvet ve hareket konusunda dünyanın kendi etrafında dönüşü sonucu oluşan şekillerin öğretimi ile, bilişim teknolojileri dersinde uzaktan yüz tanıma sistemleri, EDS sistemlerinin öğretimi ile ilişkilendirilerek öğretilir.

Disiplinlerarası öğretim yöntemi ile öğrenen öğrenciler:

 • Kendi kendilerine öğrenme becerisi kazanırlar.
 • Bir konuya farklı pencerelerden bakmayı ve öğrendikleri bilgileri birbirleri ile ilişkilendirmeyi öğrenirler.
 • 'Neden' diye sormayı öğrenirler.
 • Öğrenmiş oldukları bilgileri nerede ve nasıl kullanabileceklerinin farkına varırlar.
 • Öğrenmeye karşı heyecan duyarlar ve zevk alırlar.
 • Yaşanan olaylara bütüncül bakmayı ve kritik-analitik düşünmeyi öğrenirler.
 • Sorunları görme ve çözüm için yeni fikirler geliştirme becerileri artar.
 • Disiplinlerarası geçiş yapmak öğrenciler için eğlenceli, merak uyandırıcı ve dikkat çekici olmaktadır.
 • Yapılan öğretim etkinlikleri farklı öğrenme biçimine sahip öğrencileri harekete geçirmekte ve öğrenilenlerin pekişmesini sağlamaktadır.
 • Disiplinlerarası öğretim etkinliği öğrencilerin öğrenme etkinliğine aktif katılımını, kendi hız ve düzeyinde ilerlemelerini, grup olarak nasıl öğreneceklerini kararlaştırmalarını ve öğrenmenin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamaktadır.
 • Disiplinlerarası öğretim yöntemi öğrencilere öz güven duygusu ve kendini ifade etme becerisi kazandırmaktadır.

Sonuç olarak disiplinlerarası öğretim yöntemi;

Öğrencilerin sorumluluk alma, analitik düşünme, yaratıcılık, planlama, güçlü iletişim, farklı kültürleri anlayabilme, hızlı karar verme, iş birlikçi çalışma yapabilme, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilme gibi beceriler olarak tarif edilen 21. yüzyıl becerileri edinmelerini sağladığından geleceğin eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Disiplinlerarası öğretim programı ve öğretim içerikleri her sınıf düzeyinde öğretim ekibimiz tarafından ortak olarak hazırlanır ve ortak olarak uygulanır.

Disiplinlerarası Öğretim Planlaması:

Bu program temel akademik branşlardaki öğretim ekibimizin tüm detaylarını birlikte çalışarak hazırladıkları Oğuzkaan Kolejine özgü bir programdır.

Haziran ve ağustos seminerleri döneminde iş birliği içinde çalışan öğretim ekibimiz tarafından yıl boyunca hangi hafta hangi konuların işleneceği, hangi çalışmaların ve etkinliklerin yapılacağı, hangi STEM projelerinin yürütüleceği planlanır ve her ay veli ve öğrencilerimizle paylaşılır. Bu planlama tüm okullarımızda eğitim-öğretim çalışmalarının ortak yürütülmesini sağlar. Öğretim ekibimizin yürüttüğü hazırlık süreci, eğitim-öğretim planlamasının ekip ruhu ile oluşturulmasını sağladığı gibi öğretmenlerin öğretim yöntemlerini de geliştirdi.