Oğuzkaan Koleji

Oğuzkaan Kolejinin yürüttüğü Toplum Hizmeti çalışmalarının amacı öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve yaşamlarının bütününe yayılmasını sağlamaktır. Sosyal projeler çok farklı alanlarda gerçekleştirilebilir. Çevre sorunları, ekonomik problemler, kültürel ve sosyal konular, eğitim sorunları ve fırsat eşitliği gibi alanlar, sıklıkla karşılaşılan sosyal proje örnekleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmaların en önemli özelliği, toplumsal gereksinimlere cevap vermek ve toplumsal yarar sağlamak amacıyla yapılmasıdır.

Öğrencilerimizin kendine güvenen ve kendi ayakları üzerinde durabilen başarılı birer yetişkin olabilmeleri için, kendilerini ve içinde yaşadıkları toplumu tanımaya, bireysel yeteneklerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bir sorunu nasıl çözebileceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bireysel yeteneklerinzle aslında neler yapabileceğinizin farkında olmaya başlarsınız. Toplum hizmeti projelerinde görev alan öğrenciler, her alanda kendini çok daha güçlü hisseder, hayatları anlam kazanır, amaçlarını daha kolay belirlerler.

OKULUMUZDA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARIMIZ

 • Sürdürülebilirlik ve küresel amaçlar
 • The duke of edinburgh’s ödül programı
 • Hayvan dostları
 • Kardeş okul
 • Engelsizsiniz
 • İzcilik

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

'Sürdürülebilirlik' tanım olarak; üretim ve çeşitliliğin devamlılığını sağlarken insanlığın yaşamını daim kılmaktır. Başka bir ifadeyle, kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek karşılayabilmektir. Bu amaçla okullarımızda sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, erişilebilir ve temiz enerji, karasal yaşam konularında çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Oğuzkaan Koleji olarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu sürdürülebilirlik (United Nations Global Compact) projesine dahil olmak için resmi başvurularımızı yapmış durumdayız. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir ve BM Genel Sekreterliğinin çalışmasıdır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanmak üzeri bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. 17 Küresel hedef ile planlanan bu proje tüm dünya ülkelerinin sorunlarını kapsayıp, ortak çözüm yolları aramaktadır.

THE DUKE OF EDİNBURGH’S ÖDÜL PROGRAMI

The Duke of Edinburgh’s International Award 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programının amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından kurulduğundan bu yana, 140 ülkede ve bölgede 8 milyonu aşkın genç ödül programına katılmıştır. Bu program Anadolu Lisesi öğrencilerimizin gönüllülük esasına göre katıldıkları bir programdır.

  Ödül Programı süresi arttıkça sorumluluğun da arttığı 3 kategoriden oluşur:
 • Bronz (6 ayda tamamlanır)
 • Gümüş (12 ayda tamamlanır)
 • Altın (18 ayda tamamlanır)
  Her kategori 4 temel bölümden oluşur:
 • Beceri Geliştirme (Haftada 1 saat yapılması gerekir): Amatör radyoculuk, ahşap boyama, aşçılık, bilgisayar öğrenmek, fotoğrafçılık, film ve magazin yapımı, halk oyunları vb.
 • Fiziksel Gelişim (Haftada 1 saat yapılması gerekir); Atletizm, jimnastik, fitness, dans, bale, Aikido, basketbol, futbol, voleybol, yüzme, dalma vb.
 • Toplum Hizmeti (Haftada 1 saat yapılması gerekir); Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek, hastane ve bakım evlerinde gönüllü olarak çalışmak, ders vermek, sivil toplum kuru-luşlarıyla gönüllü olarak çalışmak, doğa ve hayvanlar için çalışmak (hayvan barınağında çalışmak, çöp toplamak vb.).
 • Macera ve Keşif Yolculuğu: Gençlerin öz güven duygularını artırarak, takım çalışması ve iş birliği becerisi kazandırmayı; ayrıca macera ve keşif ruhunu geliştirerek çevreye ve doğaya saygı duymayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu bölüm katılım-cılara, hiç bilmedikleri bir ortamda bir amaç için maceraya atılarak değişik deneyimler kazanmalarını sağlayacaktır. Kampı organize etmek, planlamak, eğitimini almak ve tamamlamak takım çalışmasını, kendine güveni, azimli olmayı ve koordineli çalışmayı gerektirir. Bu bölüm, kişisel özellikleri geliştirdiği kadar, genç insanların doğayı tanımalarını ve onu korumanın önemini anlamalarını sağlar.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası çapta tanınan ödül programı sertifikası ve rozeti alırlar.

HAYVAN DOSTLARI PROJESİ

Her kampüsümüzde bulunduğumuz bölgenin hayvan barınakları ile iletişime geçerek barınaklardaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak, hayvanların sahi-plenilmesi ve bakımları ile ilgili iş birliği yapıyoruz. Aynı zamanda nesli tükenen hayvanlarımız, doğadaki diğer hayvan türleri ile ilgili araştırmalar yaparak farkındalığımızı artırıyoruz.

KARDEŞ OKUL

Öğrencilerimizin her yıl yaptıkları araştırmaların sonucuna göre kardeş okullarını ve kardeş okullarının ihtiyaçlarını belirliyor. Kardeş okulun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve sponsorlar bularak ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ediyorlar. Bu çalışmalarda bilgisayar, spor malzemeleri, müzik aletleriyle donatılmış bir derslik, kütüphane ve laboratuvar oluşturulması, tesisatların yenilenmesi, bahçe düzenlenmesi, badana boya yapılması gibi kalıcı destek hizmetleri veriyoruz.

ENGEL SİZSİNİZ

Engelli olmanın bu hayatta başarılı olmayı engellemediğini, engelli veya engelsiz diye bireylerin ayrıştırılmadan gezegenimizde birlikte yaşamaları gerektiğini biliyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Her ay farklı bir engelli grubunu ele alıp o engeli tanıyarak onların toplum içerisinde daha rahat ve mutlu bir yaşam sürmeleri için desteklerde bulunuyoruz. Birlikte etkinlikler yapar-ak, dans gösterileri yapıp aynı sahneyi paylaşarak, tüm samimiyetimizle yanlarında olduğumuzu gösteriyor, onlara hayata tutunmaları için manevi desteklerde bulunmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili pek çok engelli derneği ve belediyelerle iş birliği yaparak çalışmalarımızı yürütüyor, çok daha fazla insana ulaşmaya çalışarak engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ayrıca toplum içinde karşılaştıkları zorlukları öğrenerek hayatlarını daha kolay idame ettirebilmeleri için sorun-larına da çözümler arıyor, ilgili mercilerle görüşerek seslerini duyurmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

İZCİLİK

İzcilik; din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin gönüllük ilkesiyle çalışılan, politik olmayan eğitim amaçlı bir gençlik hareketidir. Açık havada guruplar halinde gerçekleştirilen çalışmalar, çocuk ve gençlerin ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur; doğayı anlamayı ve korumayı öğrenmesine katkı sağlar. Ayrıca birlikte yapılan etkinlikler gençlere zorluluklarla mücadele etmeyi, karşılaşılan sorunlara yaratıcı çözümler bulmayı öğretir ve onların zihinsel gelişimlerine katkı sağlar. İzci adayı öğrencilerimiz TİF (Türkiye İzcilik Federasyonu) tarafından yetkilendirilen eğitimciler tarafından eğitilirler. Öğretim süreçlerini tamamlayan öğrencilerimiz izci belgesi almaya hak kazanırlar.