Oğuzkaan Koleji

5. sınıfta 16 saati bulan yabancı dil eğitimimizle yıl sonunda öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru şekilde anlatabilecek konuma geliyorlar. Yabancı dil öğretim yöntemimizi, farklı öğrenme tarzlarını gözeten Multiple Intelligence (Çoklu Zeka Kuramı) uygulamalarına göre düzenliyoruz. Bu yöntemi dikkate alarak hazırladığımız etkinlikler ve görsel materyallerle öğrencilerimiz, yabancı dili tüm hayatlarına entegre edebilme becerisine sahip oluyorlar.

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNE
DENK YABANCI DİL EĞİTİMİ

Farklı İngilizce bilgi düzeyine sahip öğrencileri, aynı bilgi düzeyine ulaştırmak amacıyla dil öğretiminde seviye grupları uygulaması yapıyoruz.

Yeterlilik sorunu yaşayan öğrencilerimize hafta içinde yaptığımız 11 saat yabancı dil derslerine ek olarak hafta sonu 5 saat İngilizce dersi yapıyoruz.

Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda 5.sınıftan sonra Cambridge ESOL, KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) sınavlarına da hazırlıyoruz.

5. SINIFLARIMIZA HER CUMARTESİ GÜNÜ
İNGİLİZCE DERSİ YAPIYORUZ

Yabancı dil öğretiminde Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) TPR-Total Physical Response (Bütüncül Fiziksel Tepki) ve Creative Thinking (Yaratıcı Düşünce) metotlarını uyguluyoruz.

Öğretim hedefimiz; öğrencilerimizi okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinde iletişimsel yeterliliğe ulaştırmaktır.

Hedefimize ulaşmak için yabancı dil derslerimizi çoklu zeka kuramına uygun öğretim materyalleri ile zenginleştirdik. Yabancı dil öğretimi Türk ve yabancı öğretmenler tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

YABANCI DİL ÖĞRETİM SİSTEMİMİZ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANDIĞIMIZ
DİJİTAL PLATFORMLAR (İLKOKUL VE ORTAOKUL)

6. sınıf öğrencilerimiz Almanca ya da yoğun İspanyolca dersi arasında bir tercih yaparak İngilizce ve İspanyolca'nın yanında üçüncü yabancı dil eğitimi alıyorlar.

Yabancı dil öğretmenlerimiz, sınıfta ve okul ortamında öğrencilerimizle yabancı dilde iletişim kuruyorlar. Böylelikle öğrencilerimizin yabancı dili etkin bir biçimde kullanmalarını amaçlıyoruz.

6. SINIFTAN İTİBAREN 3. YABANCI DİL

  • Main Course Ana ders öğretimi
  • Skills Okuma-Anlama-Dinleme-Yazma-Konuşma

    Öğrencilerimiz İngilizceyi farklı öğretmenden öğreniyor.

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ

Öğrencilerimize öğrendikleri yabancı dilde kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, öğrendikleri dili içselleştirmelerini sağlıyoruz. Öğretim yılı boyunca öğrencilerimize 40 adet kitap okutup, ders içinde okunan kitapların analizini yapıyoruz. Öğrencilerimizi global düşünme ve fikir üretmeye yönelten ve vizyonlarını genişletmelerine katkıda bulunan nitelikte kitaplar seçiyoruz.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ

Öğrencilerimizin yabancı dile ilgilerini canlı tutmak amacıyla yıl içinde;

  • Action Time (Kısa Yarışmalar)
  • JMUN Club (BM Konferansı Modeli)
  • İngilizce Klübü
  • Pano hazırlama yarışması gibi aktiviteler düzenliyoruz.

YARIŞMALAR-AKTİVİTELER

8. sınıf öğrencilerimizin LGS yabancı dil sınavında tüm soruları doğru yapabilmeleri için sınava yönelik özel program uyguluyoruz.

Bu amaçla devlet okullarında okutulan kitapları da tarayarak özel testler oluşturuyoruz. LGS sınavına giren öğrencilerimizin yabancı dil başarısıyla gururlanıyoruz.

8. SINIF LGS HAZIRLIK PROGRAMI

JMUN kulübünde öğrencilerimiz, kendilerine atanan ülkelerin delegesi olma görevini üstlenerek ülke ve dünya sorunlarına çözüm önerileri getiriyorlar.

Öğrencilerimiz, kabul ettirmeye çalıştıkları tezlerini İngilizce olarak hazırlıyor ve savundukları tezlerle ilgili birbirlerine sorular soruyorlar. Bu tür etkinlikler, 21. yüzyıl dil becerileri kapsamında İngilizce konuşmanın ötesinde, düşüncelerini yabancı dilde ifade edebilen ve savunabilen özgüvenli bireyler yetiştirme çabamıza hizmet ediyor.

JMUN (JUNIOR MODEL UNITED NATIONS
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER JUNIOR MODELİ)

Common European Framework of Reference for Languages’e (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızda, öğrencilerimize dil kimliği kazandırmak amacıyla portfolyo çalışmaları düzenliyoruz. Portfolyo çalışmalarında öğrencilerimiz tüm yıl boyunca öğrendikleri konuları, gramer yapıları ve ifadeleri kullanarak geliştirdikleri dil becerilerini velilere sunuyorlar. Öğrencilerimizin katıldıkları tüm etkinlikleri belgelendirerek bu belgeleri gelecekteki eğitim hayatlarında kullanabilmelerini ve eğitim birikimlerini kanıtlayabilmelerini sağlıyoruz.

Yabancı dil eğitiminde Communicative Approach’a (İletişimsel Yaklaşım) önem veriyoruz. Portfolyo çalışmaları ile öğrencinin kendini ifade etme, özgüvenini geliştirme, planlama ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde velilerimiz öğrencilerinin gelişimlerini gözlemleme fırsatı buluyorlar.

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES

YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI

Yabancı Dil Bölümü olarak dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktayız. Hedefimiz, kendi kültürünü bilen, diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, yaratıcı ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Derslerimizde İngilizcenin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğrencilerimize daha ilk günlerden itibaren doğal iletişim ortamları sağlayarak, dil becerilerini aynı anda kullanıp bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru öğretme çalışmaları yapmaktayız.

Kullandığımız kitaplar en son ve etkili yöntem olan Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) ve Critical Thinking (Eleştirel Düşünme) programlarına odaklanmıştır. Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşmasını amaçlamaktayız.

Öğrencilerimiz; İngilizce bilgilerini kanıtlayabildikleri, uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavlarına katılacaklardır. Bu sayede öğrencilerimiz sınava hazırlık aşamasında İngilizcelerini daha da geliştireceklerdir. Aynı zamanda hem daha iyisini yapabilmek için cesaretlenecekler hem de özgüvenleri artacaktır. Türkiye genelinde ortalamanın çok üstünde sonuçlar aldığımız bu sınavlar, yabancı dile verdiğimiz önemin de ayrı bir kanıtıdır.

Öğrencilerimizin öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ders içinde ve dışında İngilizce iletişim kurması, öğrendikleri yabancı dili yeni kelimelerle ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak, doğru sesleri kullanarak konuşabilmeleri, dilin yalnızca gramer yapısını değil, aynı zamanda kültürünü de içselleştirmeleri adına öğrencilerimize bireysel ve grup çalışması şeklinde çalışacakları performans görevleri verilmektedir. Performans görevleri de yazılı sınavlarla birlikte, derse katılım ve olumlu davranış sergileme tutumları ile birlikte yıl sonunda değerlendirilir. Öğrencilerimizi araştırmaya, not almaya, taslak hazırlamaya ve teknolojiyi en doğru şekilde kullanmaya yönlendiren performans görevleri sözlü sunum, kitap raporları, yaratıcı projeler ve kompozisyon projeleri şeklinde özetlenebilir.

Her sınıf seviyesine uygun olarak hikaye kitapları okutulmakta, bu kitaplar ders içinde de incelenerek öğrencilerimizin okuma – anlama becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri dili pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

Yıl boyunca öğrencilerin hazırladıkları projeler panolarda sergilenmekte, öğrencilere önemli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yaptırılıp bunların da panolarda yer almasına özen gösterilmektedir.

5.SINIF YABANCI DİL PROGRAMI

Okulumuzda üç grup 5. Sınıf öğrencisi bulunmaktadır. Bir grup öğrencimiz her iki dönemde de hafta sonu kurslarımıza katılırken diğer gruptaki öğrencilerimiz bu kursa bir dönem katılmaktadır. İki dönem kursa gelen öğrencilerimize haftada 16 saatlik yoğun bir Yabancı Dil programı uygulamaktayız. Bir dönem kursa gelen öğrencilerimize ise ilk dönem 16 saatlik, ikinci dönem 11 saatlik bir program uygulamaktayız.

Programımız öğrencilerin ilgi alanlarına giren, onların çevrelerindeki dünyayı daha iyi tanımalarını sağlayan konuları içermektedir. Öğrencilerimizin yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik  yaptığımız çalışmalar, onların önümüzdeki yıllarda yapacakları çalışmalara sağlam bir temel hazırlamaktadır. Öğrencilerimizden sınıf içi komutları ve İngilizce yönergeleri anlamalarını ve takip etmelerini, dinledikleri bir metin veya hikaye ile ilgili sorulara doğru cevap vermelerini ve yorum yapmalarını; anlaşılır bir telaffuzla, uygun dilbilgisi kurallarını ve öğrendikleri yeni kelimeleri kullanarak konuşmalarını, okudukları hikayelerin ögelerini ve giriş, gelişme, sonuç bölümlerini belirlemelerini, karşılaştıkları yeni kelimelerin anlamlarını çıkarmak için tahmin yeteneklerini kullanmalarını ve de bağımsız okuma yapmalarını; noktalama işaretlerine dikkat ederek ve uygun gramer yapısını kullanarak kısa hikayeler ve kompozisyonlar yazmalarını hedeflemekteyiz.

6.SINIF YABANCI DİL PROGRAMI

6.sınıfta haftada 9 saat İngilizce, 2 saat İspanyolca ve 1 saat seçmeli 3.yabancı dil (İspanyolca Skills/Almanca) dersimiz vardır. Öğrencilerimize sene başında uyguladığımız seviye belirleme sınavı neticesinde seviye sınıfları oluşturuyoruz. Sınav sonucuna göre ihtiyacı olan öğrencilerimize bir dönem boyunca 4 saatlik hafta sonu İngilizce dersi veriyoruz. 6.sınıfta öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru şekilde anlatabilmelerini, okudukları ders kitapları ve edebi metinler aracılığıyla değişik kültürleri tanımalarını, ahlaki ve sosyal değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

Programımızda öğrencilerimizin dinledikleri çeşitli konularla ilgili metinleri anlamalarını, not alabilmelerini, sorulara cevap verebilmelerini, ders kitabında yer alan dinleme alıştırmalarını yapmalarını, değişik konularda iletişim kurarak fikir ve düşüncelerini içinde bulundukları ortama uygun bir şekilde ifade etmelerini, ses tonu, konuşma hızı, tonlama, vurgu ve vücut dilini kullanarak konuşabilmelerini, kısa  bir konuşma hazırlayarak bunu yeni öğrendikleri kelimeleri, dil bilgisi yapılarını kullanarak, görsel unsurlarla süsleyerek sunmalarını; değişik türlerde metinler okuyabilmelerini, okudukları metinden genel fikri çıkarabilmelerini, metinle ilgili soruları yanıtlayabilmelerini, bilmedikleri kelimeleri konudan ve metindeki kavramsal ipuçlarından anlayabilme becerilerini geliştirmeyi, dil bilgisi kurallarını ve öğrendikleri kelimeleri doğru bir şekilde kullanarak kendilerini yazılı olarak ifade etmede akıcılık kazanmalarını hedeflemekteyiz.

7.SINIF YABANCI DİL PROGRAMI

7. sınıfta haftada 9 saat İngilizce, 2 saat İspanyolca ve 1 saat seçmeli 3. yabancı dil (İspanyolca/ Almanca) dersimiz vardır. Öğrencilerimize sene başında uyguladığımız seviye belirleme sınavı neticesinde seviye sınıfları oluşturuyoruz. Sınav sonucuna göre ihtiyacı olan öğrencilerimize bir dönem boyunca 4 saatlik hafta sonu İngilizce dersi veriyoruz. 7.sınıfta öğrencilerimizin farklı durumlarla ilgili fikir ve görüşlerini sözlü olarak beyan edebilmelerini, konuşma esnasında beden dilini kullanıp tonlama ve vurguya dikkat ederek konuşabilmelerini, konuşmalarını görsel öğelerle destekleyerek  kısa sözel sunumlar yapabilmelerini, yeni öğrenilen gramer konularını, dil yapılarını ve sözcükleri konuşmalarında kullanabilmelerini, sınıf içi tartışmalarda aktif olarak söz alabilmelerini; çeşitli konulardaki metinleri anlayarak metne ilişkin sorulara anlamlı cevaplar verebilmelerini, dinleme esnasında not alabilme becerisini kazanabilmelerini, bildiklerinden yola çıkarak boşluklara gelebilecek kelimeler hakkında tutarlı tahminlerde bulunabilmelerini; akademik ve kişisel alanlarda okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesini, okudukları yeni metinlerle ilgili sorulara kendi kelimeleriyle cevap verebilmelerini, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını parça içerisindeki bilgiler doğrultusunda çıkarabilmelerini, okudukları parçalarla ilgili düşüncelerini ifade edebilmelerini ve özet çıkarabilmelerini; bilgi ve fikirlerini-iyi derecedeki kelime bilgilerini-düzgün gramer yapılarını kullanarak organize edebilmelerini, çeşitli noktalama işaretlerini uygun yerlerde ve doğru bir biçimde kullanarak yazılı ürünler ortaya koyabilmelerini amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda titizlikle seçilen kitaplarımız ve online programlarımız bulunmaktadır.

8.SINIF YABANCI DİL PROGRAMI

8.sınıfta, 5 saat İngilizce dersimiz vardır. 8.sınıfta öğrencilerimizin bir metni dinleyerek, içinde bilinmeyen kelimeler olsa da ana fikrini ve detaylarını, konuşmacının duygularını algılayabilmelerini; İngilizce bir programı, filmi ya da belgeseli izleyerek ana fikri ve belirli örnekleri anlayabilmelerini; değişik türde hikaye ve metinleri okuyup anlamayabilmelerini; konu hakkındaki bireysel bilgi ve deneyimlerini kullanarak yorum yapabilmelerini; yeni öğrendikleri kelimeleri ve dil/bilgisi kurallarını doğru kullanarak ders kitapları ve okunan hikayelerdeki konularla bağlantılı sınıf tartışmalarına katılabilmelerini, karşısındakinin anlayabileceği ses, vurgu, tonlama ile konuşabilmelerini, ders kitapları ve okunan hikayelerdeki konularla ilgili duygu ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini amaçlamaktayız. 

8. sınıf öğrencilerimizi  sınava hazırlamak için Main Course dersinin yanı sıra LGS Takviye dersleri işlenmektedir.

İSPANYOLCA

Çağımızın tüm gelişmelerini yakından takip eden, yeniliklere açık ve en önemlisi her şeyin üstünde tuttuğu Atatürkçü çizgisinden ödün vermeden ilerleyen, günümüzde her alanda gerekli olan yabancı dil eğitiminin önemi konusunda da son derece duyarlı olan Oğuzkaan Koleji’nde anaokulundan  itibaren İngilizce ve İspanyolca dilleri zorunlu olarak verilmektedir. İsteyen öğrencilerimiz 6. sınıfta 3. yabancı dili seçebilirken isterlerse de anaokulundan itibaren gördükleri İspanyolca dersini yoğun olarak (haftada 3 saat) alabiliyorlar.

İspanyolca dersinde özellikle hedeflediğimiz program, edinilen yabancı dil ile belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencilerimizin kendilerini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir.

(B1 seviyesinde öğrenci  okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki  standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını anlayabilir. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.)

3. YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI

İlkokulda iyi düzeyde İngilizce ve İspanyolca bilgisi kazanan öğrencilerimiz 6. sınıftan itibaren 3. Yabancı dil olarak haftada bir saat Almanca seçebilirler ya da bu tercihlerinin İspanyolca Skills dersi olarak kullanabilirler.

3. Yabancı dil olarak Almanca eğitimi vermemizin nedeni modern bir dil olması, tüm dünyada ekonomi, bilim-teknik, kültür-sanat, turizm alanında ve siyasi alanda yaygın olarak kullanılmasıdır. Ayrıca iş bulma aşamasında İngilizcenin yanı sıra Almanca bilinmesinin bir avantaj olması, bu dilin seçiminde etkili olmuştur.

Sunulan öğretim programı ile öğrencilerimizin Avrupa standartlarında A2 düzeyinde Almanca becerisine sahip olması hedeflenmektedir. Ortaokul sınıflarında üçüncü bir dille tanışan öğrencilerimiz lise eğitimi süresince de seçtikleri bu dillerle yabancı dil eğitimlerine devam edebilirler.

(A2 seviyesinde öğrenci kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir (örneğin; en temel, kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Kısa ve basit metinleri okuyabilir. Bildik konular ve faaliyetler hakkında iletişim  kurabilir. Kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini anlatabilir. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.)