Oğuzkaan Koleji

9. SINIFTA HAZIRLIK SINIFINA
DENK İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Oğuzkaan Okullarının lise bölümünde yabancı dil müfredatı Common European Framework of Reference for Languages-CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) sistemi kullanılır.

9.sınıflarımızdaki İngilizce öğretimi hedefimiz, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini sağlamaktır. 9. sınıfta haftada 14 saat İngilizce dersi vererek soru soran, analitik ve eleştirel düşünebilen, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizceyi etkin bir biçimde kullanan bireyler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin gelecekte özel ve mesleki yaşantılarında çok daha avantajlı olmaları amacıyla ikinci yabancı dil eğitimine de büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimize çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak ve onların yeni kültürleri tanımaları için ikinci yabancı dil olarak İspanyolca veya Almanca seçmelerini istiyoruz.

DİL ÖĞRENİRKEN...

Dil, ders olarak değil iletişim aracı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle dil dört duvar arasına hapsedilemez ve ancak dört beceride sürekli kullanılırsa gelişir prensibinden hareket ediyoruz. Öğrencilerimize, çeşitli aktiviteler yoluyla kendilerini öğrendikleri yabancı dillerle ifade etme imkanı sağlıyoruz.

Spell Check (kelime quizleri) haftada bir kez yapılıyor ve bu sayede öğrencilerimiz her hafta öğrendikleri kelimeleri gözden geçirerek bu kelimelerin anlamlarını ve cümle içinde kullanımlarını daha iyi kavrıyorlar.

Portfolio Sunumları ile öğrencilerimiz, yıl boyunca hazırladıkları portfolio dosyalarını aileleriyle paylaşarak hem özgüvenlerini hem de topluluk önünde konuşma becerilerini geliştiriyorlar.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA DİL ALANINDA ÜSTÜN BAŞARI

Dil sınıfı öğrencilerimize düzenli “YDT Denemeleri” ve “Konu Tarama Testleri” yapıyoruz; her bir öğrencinin sonuçlarını öğretmenlerimiz ve rehberlik servisimiz tarafından düzenli olarak takip ediyoruz.

Dil bölümü öğrencilerimizin her birine, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda “bireysel çalışma programları” hazırlayarak evdeki çalışmalarını da yakından ve velilerle iletişim halinde çalışıyoruz.

Öğrencilerimizin uluslararası alanda yapılan TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) ve IELTS (International English Language Testing System) sınavlarına girmelerini sağlayarak öğrencilerimizin, dünyada kabul görmüş üniversitelerin kapılarını açmalarına öncülük ediyoruz.

Dil bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavında yüksek performans gösterdikleri gibi, Oğuzkaan Okullarında almış oldukları dil eğitimi sayesinde kazandıkları üniversitenin “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”'nı da kolaylıkla geçmektedirler.

COLLEGE BOARD ÜYESİ VE SAT SINAV MERKEZİYİZ

College Board, merkezi Amerika’da olan üniversiteler birliğidir ve SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) uygulamalarını yöneten, dünya çapında 3200 üniversitenin bağlı olduğu bir kurumdur. SAT özellikle Amerika ve Avrupa’daki saygın üniversitelere (Harvard, MIT, Yale, Princeton, Columbia, Oxford vb.) kabul edilebilirlik sağlayan bir sınav sistemidir.

SAT merkezi olarak öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklar;
  • Önceki yılların SAT sınav sorularına erişim
  • Çevrimiçi SAT kursu alabilme
  • SAT çalışma testlerine erişim
  • SAT sistemini yakından tanıma ve SAT araçlarından faydalanma
  • 10. sınıftan itibaren SAT’a hazırlık niteliği taşıyan PSAT/NMSQT sınavlarına katılma hakkına sahip olabilme
  • Yurt dışı eğitim danışmanı aracılığı ile yurt dışında yaşam, eğitim ve burs olanakları hakkında ayrıntılı bilgi alabilme.

MUN (MODEL UNITED NATIONS)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MODELİ

Lise öğrencilerimizin katıldığı MUN Birleşmiş Milletler Genel Meclisi, Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nı örnekleyen bir simülasyon programıdır. Dünyanın önde gelen okullarından öğrencilerin de katıldığı MUN konferanslarında uluslararası platformda önem taşıyan birçok konu tartışılmaktadır.

Etkinliğe katılan lise öğrencilerimiz, Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinde yer alan üyeleri temsil etmekte; dünya gündemindeki çeşitli konuları tartışarak, anlaştıkları noktalar üzerinde aldıkları kararları sonuç raporlarına dönüştürmektedir.

OĞUZKAAN SPEAKING EXAM 
OSE (ORTAOKUL-LİSE)

Öğrencilerimizin öğrendikleri Communicative Approach’u (İletişimsel Yöntem) içselleştirmelerini sağlamak amacıyla OSE (Oğuzkaan Speaking Exam - Oğuzkaan Konuşma Sınavı) uyguluyoruz. Bu uygulama ortaokul ve lise öğrencilerimiz içindir. Kendi bünyemizde düzenlediğimiz OSE ile hedefimiz; öğrencilerimizin iletişim becerilerini artırmak ve onları katılacakları TRINITY sınavına hazırlamaktır

YAZ OKULU

İngilizceyi gerçek ortamında öğrenmek ve farklı kültürleri yaşayarak görmek amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılabileceği İngiltere  gezileri düzenlemekteyiz.

Öğrencilerimiz, iki hafta boyunca sadece İngilizce konuşur ve tüm yıl boyunca öğrendiklerini pratiğe dökerek kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenirler. Böylece farklı kültürleri tanıyarak fiziksel olduğu kadar zihinsel bir yolculuğa da çıkmış olurlar.

EN AZ İKİ YABANCI DİL ÖĞRETİYORUZ

Hedefimiz; İngilizce ve ikinci yabancı dili yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Gelecekteki özel ve mesleki hayatlarında çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize İspanyolca ve Almanca dillerini seçmeli olarak sunuyoruz. Öğrendiği dile ait kültürü tanımalarını, dili sadece gramer kuralları olarak değil, doğal bir iletişim aracı olarak görmelerini hedefliyoruz.

 

Hazırlık sınıfı programına denk İngilizce öğretiyoruz.

9. sınıfta cumartesi günleri de dâhil olmak üzere haftada toplam 14 saati bulan yoğun bir İngilizce programı uygulayarak Hazırlık Sınıfı programına denk öğretim yapıyoruz.

Hafta sonu  verdiğimiz  çalışma kağıtları ve  kelime ödevleriyle  tüm hafta boyunca öğrendiklerimizi destekliyoruz. Ezberledikleri kelimelerden haftanın başında öğrencilerimizi quiz’ler yaparak öğrendiklerini ne kadar uygulayabildiklerini ölçüyoruz. Derslerimizde SPEAKING ‘e  (Konuşma)  ağırlık vererek  öğrencilerimizin öğrendiklerini hayata geçirebilmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin İngilizceyi kullanmalarını ve içselleştirmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştirmelerini sağlamak için yıl içinde kitaplar okutup ders içinde kitap irdelemesi yaparak öğrendikleri dili pekiştirmelerini sağlıyoruz.  Öğrencilerimizin gerek derslerin içeriğine yönelik olarak, gerekse dünyaya geniş bir bakış açısı kazanmaları amacıyla, okudukları metinler üzerinde derinlemesine düşünmelerini sağlayacak tartışmalar, sunumlar ve proje çalışmaları yapıyoruz.

İkinci yabancı dili İngilizce ile ilişkilendirerek öğretiyoruz.

İkinci veya üçüncü bir dili öğrenirken uygulanabilecek tekniklerden biri zaten bildiğiniz bir dili yeni öğreneceğiniz dil ile ilişkilendirmektir.

Bu yöntem özellikle öğrencilerimizin kelime dağarcığının zenginleştirilmesinde çok etkili olmaktadır.

Okulumuzda uygulanan yoğun İngilizce programı ile birlikte iki dile de çok iyi derecede hâkim olan öğretmenlerimiz, öğrencimizin seçmiş olduğu ikinci yabancı dille İngilizceyi ilişkilendirerek öğretiyor. Bu yöntemle öğrencilerimizin farklı dilleri öğrenme becerilerini geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizin yabancı dile ilgisini sürekli canlı tutuyoruz.

Öğrencilerimizin yabancı dile olan ilgisini canlı tutmak için yıl içinde, OSE, Ask Me, Trinity, Pano Hazırlama Çalışmaları gibi aktiviteler düzenliyoruz. Sömestr ve yaz tatillerinde de öğrencilerimize kitap okuma ödevi verip takibini yapıyoruz.

9. sınıf öğrencilerimiz yıl içinde öğrendikleriyle ilgili yaptıkları projeleri yıl sonunda Portfolio Gösterisinde velilerimize sunarlar.

Lise öğrencilerimiz önderliğinde Ortaokul öğrencilerimize Oğuzkaan Schools Junior Model United Nations konferansı düzenliyoruz.

MUN (Model United Nations), öğrencilerin Birleşmiş Milletler’deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyondur.

Öğrencilerimizin  bu simülasyona  katılma  amacı global konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi ortamlarda münazara yapma becerilerini geliştirmelerini  ve liderlik konusunda onların cesaretlenmelerini sağlamaktır.

MUN aktivitelerini demokratik süreç içinde öğrenmek ve yaşamak, öğrencileri geleceğe daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi yurttaşlar olarak hazırlamak   amacıyla çok önemlidir. Bu sebeple Lise öğrencilerimizin önderliğinde  ortaokul öğrencilerimize OGUZKAAN SCHOOLS JMUN düzenliyoruz. Ortaokul öğrencilerimizi yıl sonunda yapılacak olan konferansımızda fikirlerini açık görüşlü, modern tartışma kültürü anlayışı ile özgürce, saygılı bir şekilde ifade etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda lise öğrencilerimizin de bu konferansın mentörlüğünü yürütürken liderlik vasıflarını geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası dil sınavlarına hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yapılan (YKS, FCE, IELTS, TRINITY, TOEFL, SAT, FIT, DELE)  sınavlara girmelerini sağlayarak, buralarda aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, ufuklarını genişletmeyi, uzak gibi görünen ülkeleri yakınlaştırıp bütün dünya tarafından kabul görmüş üniversitelerin kapılarını açmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Okulumuzda yabancı dil öğretiminde en son ve etkili yöntem olarak “İletişimsel Yöntem (Communicative Approach)” kullanıyoruz. Bunun önemini vurgulamak için her dönem sonunda öğrencilerimize OSE (Oğuzkaan Speaking Exam / Oğuzkaan Konuşma Sınavı) uyguluyoruz.

Uluslararası Yabancı Dil sınavı TRINITY % 100 başarı gösteriyoruz.

Uluslararası alanda da Trinity College tarafından düzenlenen Trinity Gese’de (Konuşma Sınavı) 8 yıl art arda % 100 başarı göstererek yabancı dildeki üstünlüğümüzü kanıtladık.

Öğretimde ”Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı”’nı uyguluyoruz.

Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi “The Common European Framework of Reference for Languages”‘e (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı) dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda da İngilizce Eğitim Öğretim Programlarını tamamlayan öğrencilerimiz anadile yakın konuşmacıların seviyesi olan C1 seviyesine getiriyoruz. Mezun öğrencilerimiz Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde de çeşitli dallarda eğitimlerini sürdürebilecek yeterliliğe ulaşabiliyorlar.

Öğretim ekibimizin mesleki gelişimine özel önem veriyoruz.

Okulumuz her yıl düzenlediği mesleki eğitimlerle öğretmenlerinin tecrübe, dil ve alan bilgisini sürekli pekiştirme ve geliştirmeyi amaç edinmiştir.

İngilizce eğitimi alanında referans olarak kabul edilen, profesyonel ve çağdaş kurumlarla işbirliğiyle öğretmenlerimiz için seminerler düzenliyoruz.

Güncel eğitim yöntemleri ile kendini sürekli geliştirmekte olan, ileri eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde sevgi ve saygıyı temel alan dinamik eğitim kadromuz ile sevginin sihrini kullanarak kaliteli eğitimimiz ile fark yaratıyoruz.

 

2. YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI

Çağımızın tüm gelişmelerini yakından takip eden, yeniliklere açık ve en önemlisi her şeyin üstünde tuttuğu Atatürkçü çizgisinden ödün vermeden ilerleyen, günümüzde her alanda gerekli olan yabancı dil eğitiminin önemi konusunda da son derece duyarlı olan Oğuzkaan Koleji’nde 9. sınıftan itibaren İngilizce’nin yanı sıra ikinci dil olarak İspanyolca ve Almanca dersleri verilmektedir.

2. Yabancı Dil dersinde özellikle hedeflediğimiz program, edinilen 2. Yabancı dil ile belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Ayrıca öğrenci yine kendi isteği ve öğretmen desteği ile, bir sonraki seviyeye geçiş yapabilir.

(A1 seviyesinde öğrenci kendisi, ailesi  ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konularla ilgili  basit sorular sorabilir  ve cevap verebilir. Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir.

A2 seviyesinde öğrenci kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Kısa ve basit metinleri okuyabilir. Bildik konular ve faaliyetler hakkında iletişim  kurabilir. Kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini anlatabilir. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

B1 seviyesinde öğrenci okulda ve okul dışı ortamlarda güncel konuşmaların ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını anlayabilir. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.)