Oğuzkaan Koleji

Oğuzkaan Okulları olarak yabancı dil öğretimine ortaokulda olduğu gibi ilkokulda da özel bir önem veriyoruz ve tüm öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde kendilerini ifade edebilme becerisine ulaşması hedefliyoruz.

Hedefimize ulaşabilmek için yabancı dil öğretiminde Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) TPR-Total Physical Response (Bütüncül Fiziksel Tepki) ve Creative Thinking (Yaratıcı Düşünce) metotlarını kullanmaktayız.

İLKOKULDA HAFTADA 14 SAATE
VARAN İNGİLİZCE – İSPANYOLCA

Öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili içselleştirmeleri, kendilerini ifade edebilecek düzeyde kullanabilmeleri için çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış interaktif aktivitelerle zenginleştirilmiş özel bir öğretim programı uyguluyoruz.

Bu programa özel uyguladığımız öğretim etkinlikleri:

 • Storytelling (Hikâye Anlatımı)
 • Task Based (Aktivite Tabanlı Öğretim)
 • Act-Out (Drama)
 • Role-Play (Canlandırma)
 • Games and Songs (Oyunlar ve Şarkılar)

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE ÖĞRETİYORUZ

Yabancı dil öğretimi Türk ve yabancı öğretmenler tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Öğrencilerimiz yabancı dili 3 farklı öğretmenden öğreniyor.

 • Main Course Ana ders
 • Skills Okuma-Anlama-Dinleme-Yazma-Konuşma
 • Storytelling Hikâye Anlatımı
 • İspanyolca

YABANCI DİL ÖĞRETİM SİSTEMİMİZ

3 ve 4. sınıf öğrencilerimizi İngilizce bilgi ve becerilerini uluslararası alanda ölçmek amacıyla önemli ölçme-değerlendirme araçlarından biri olan Cambridge YLE (Young Learners English) sınavlarına hazırlıyoruz.

Skills derslerinde yabancı öğretmenlerle ve ek çalışmalarla Cambridge ESOL sınavlarına hazırlık yapan öğrencilerimiz her yıl İstanbul, Marmara ve Türkiye ortalamalarının üzerinde başarı gösteriyor.

CAMBRIDGE ESOL SINAVLARINDA ÜSTÜN BAŞARI

Öğrencilerimiz, proje kapsamında kurdukları uluslararası arkadaşlıklar ile yabancı dillerini geliştiriyor. Mektup arkadaşlarıyla yaptıkları yazışmalar sayesinde öğrencilerimiz, İngilizcenin kültürlerarası etkileşim sağlayan bir dil olduğunu yaşayarak deneyimliyor.

CAMBRIDGE PENFRIENDS İLE ÖĞRENCİLERİMİZ
ULUSLARARASI ARKADAŞLIKLAR KURUYOR

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Yabancı Diller Bölümü olarak dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktayız. Hedefimiz, kendi kültürünü bilen, diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, yaratıcı ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Derslerimizde İngilizcenin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğrencilerimize daha ilk günlerden doğal iletişim ortamları sağlayarak, dil becerilerini aynı anda kullanarak bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru öğretme çalışmaları yapmaktayız.

Kullandığımız kitaplar en son ve etkili yöntemler olan Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) ve Critical Thinking (Eleştirel Düşünceye) odaklanmıştır. Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşmasını amaçlamaktayız.

M.C. dersleri ağırlıklı olarak öğrencilerin yeni yapılar öğrendikleri, Skills ise ağırlıklı olarak öğrenilen bilgileri kullandıkları derslerdir.

1., 2. ve 3. sınıflarda İngilizce öğretimimizdeki amacımız, öğrencilerimizin bir dünya dili olan İngilizceyi zevkli bir şekilde ve doğru öğrenim yöntemleri kullanarak öğrenmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Bu sınıflarda dil öğretimi özellikle oyun, şarkı, kukla gösterileri, video, TPR, rol alma-canlandırma, hikaye anlatımı gibi yöntemler ve araçlar kullanılarak yapılmaktadır.

1. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

Öğrencilerimiz birinci sınıfta haftada 11 saat İngilizce dersi görmektedirler. Genel amaçlarımız; yapılan bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma ve yavaş yavaş yazmaya yönelik aktivite ve oyunlarla İngilizce öğrenmeyi ve kullanmayı sevdirmektir. Yıl sonunda öğrenciler basit yönerge ve konuşmaları takip edebilecek, insanlarla selamlaşıp kişisel bilgi alışverişinde bulunabilecek, hikaye okumaktan, öğretmen ve arkadaşlarıyla yazı çalışmalarında bulunmaktan zevk alabileceklerdir.

2. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

2. sınıfta haftada 11 saat İngilizce dersi bulunmaktadır. Amacımız dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirmektir. Bu becerilerin yanı sıra öğrencilerin öğrenme becerilerini de geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrendikleri İngilizce ve edindikleri öğrenme becerileri yalnızca okul yıllarında değil, okul sonrasındaki yaşamlarında da öğrencilerimiz için gereklidir.

3. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

3. sınıfta haftada 12 saat İngilizce dersimiz vardır. Öğrencilerimizin farklı konularda iletişim kurabilmelerini, fikir ve düşüncelerini, içinde bulundukları ortama uygun bir şekilde ifade etmelerini, öğretmenin İngilizce verdiği talimatları dinleyip kitaplardaki çeşitli dinleme çalışmaları içeren aktiviteler yapmalarını; farklı metinleri okumalarını ve okuduğu metni anladığını gösteren yaklaşımlar sergilemelerini; farklı alanlarda, uygun seviyede dilbilgisi kurallarını kullanarak yazı çalışmaları yapmalarını hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz, yıl içinde seçtikleri konularla ilgili sözlü sunumlar yapmaktadırlar. Ayrıca 3. sınıfta öğrencilerimiz, uluslararası alanda da İngilizce seviyelerini kanıtlamak amacıyla Cambridge YLE sınavına gireceklerdir.

4. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

4. sınıfta haftada 10 saat İngilizce dersi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi ve aynı zamanda gelecekteki çalışmalarına da temel oluşturmayı amaçlamaktayız. Belirli bir bilgiyi anlamak için okumalarını, hikayedeki yerin, kahramanın ve problemin ne olduğunu anlayabilmelerini, okuma parçası ile ilgili sınıf tartışmalarına ve aktivitelere katılmalarını, okunan metinlerde öğrendiklerini ve anladıklarını kitap analizi, özeti, tartışma ve drama aktiviteleri olarak uygulayabilmelerini; dilbilgisi kurallarını, noktalama işaretlerini doğru kullanmalarını ve doğru yazmalarını, düşüncelerini düzgün sıraya koyarak (giriş, gelişme, sonuç) hikaye yazmalarını; parçanın içinde verilen bilgileri anlamak ve sorulacak sorulara cevap verebilmek için okuma parçalarını dinlemelerini; kelimeleri etkin bir şekilde kullanıp anlaşılır bir şekilde telaffuz ederek konuşmalarını ve yeni öğrendikleri kelimeleri kullanarak kendilerini ifade edebilmelerini amaçlamaktayız. Ders yılı içinde öğrencilerin yetenek ve çalışma özelliklerini gösterecek sunumlara da yer verilmektedir. Öğrenciler, iyi bir şekilde hazırlamış oldukları projelerini sunmakta ve konu hakkında sorulan soruları yanıtlamaktadırlar. Ayrıca 4. sınıfta öğrencilerimiz uluslararası alanda da İngilizce seviyelerini kanıtlamak amacıyla Cambridge YLE sınavına gireceklerdir.

ETKİNLİKLERİMİZ :

 • English Breakfast
 • Cambridge YLE
 • Yıl sonu sınıf gösterileri
 • Aylık Projeler
 • Sözlü Sunumlar
 • Spell Check

İSPANYOLCA EĞİTİMİ (Haftada 2 saat)

İngilizce günümüzde tüm dünyada gerek günlük yaşamda gerekse birçok sektörde ağırlığı olan bir dil. Ancak günümüzde ana dili İngilizce olan milyonlarca kişi ikinci dil olarak İspanyolcayı öğrenmektedir. İspanyolca ikinci bir yabancı dil olarak da tüm dünyada en çok rağbet gören birkaç lisandan biridir.

Ve yabancı dil öğrenirken çocuk ne kadar küçük olursa, süreç de dil edinimi açısından o kadar kolaylaşır.

Bu iki sebepten Oğuzkaan Koleji olarak Anasınıfından itibaren İngilizcenin yanı sıra İspanyolca da öğretmeye başlıyoruz.

Okulumuz 6.sınıfta başlamak üzere 3.Yabancı dili seçmeli olarak öğrencilerimize sunmaktadır. Dolayısıyla Oğuzkaan Koleji’nden mezun olurken çocuklarımız 3 yabancı dil edinmiş olacaklar.

İspanyolca dersinde özellikle hedeflediğimiz program, 4. sınıftan mezun olurken edinilen Yabancı dil ile belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini  A2 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Ayrıca öğrenci yine kendi isteği ve öğretmen desteği ile, bir sonraki seviyeye geçiş yapabilir.

(A2 seviyesinde öğrenci kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir (örneğin; en temel, kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Kısa ve basit metinleri okuyabilir. Bildik konular ve faaliyetler hakkında iletişim  kurabilir. Kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini anlatabilir. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.)

ETKİNLİKLERİMİZ :

 • Yıl sonu sınıf gösterileri
 • Sözlü Sunumlar
 • Dictado