Oğuzkaan Koleji

Oğuzkaan Okullarında tüm öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde kendilerini ifade edebilme becerisine ulaşmasını hedefledik. Hedefimize ulaşabilmek için yabancı dil öğretiminde Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) TPR-Total Physical Response (Bütüncül Fiziksel Tepki) ve Creative Thinking (Yaratıcı Düşünce) metotlarını uyguluyoruz.

Bu yöntemle öğrencilerimiz, yaşayarak ve eğlenerek ana dilini öğrenir gibi yabancı dil öğreniyor; böylece öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde düşünme yetenekleri ve hayal güçleri gelişiyor.

ANAOKULUNDA HAFTADA
14 SAAT İNGİLİZCE-İSPANYOLCA

Öğrencilerimize yabancı dili daha etkin öğretmek amacıyla derslere Türk öğretmenlerle birlikte yabancı öğretmenler de giriyor.

İngilizce ve İspanyolca dersleri, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından eş güdümlü olarak yürütülüyor.

ANAOKULUNDA DA ÇİFT ÖĞRETMENLİ SİSTEM

Yabancı dilde şarkı söylerken ritim tutmaları, basit enstrümanlar çalmaları ve öğrendiklerini sahne performansıyla sergilemeleri öğrencilerimizin öğrenme isteklerini daha da artırıyor. Bu nedenle öğrencilerimize yabancı dilde şarkılar söylemeyi ve oyunlar oynamayı öğretiyoruz.

ŞARKILARLA OYUNLARLA ÖĞRENİYORLAR

Anaokulu öğrencilerimiz yabancı dilde ulaştıkları düzeyi, yaptıkları portfolyo sunumlarıyla aileleri ile paylaşıyor.

İngilizce ve İspanyolca öğretmenlerimizin eşliğinde yapılan eğlenceli sunumlarda öğrencilerimiz hem bilgilerini aileleri ile paylaşıyor hem de toplum önünde kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştiriyor.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ
PORTFOLYO SUNUMU YAPIYOR

Velilerimiz, öğrencilerimizin İngilizce ve İspanyolca derslerinde öğrendikleri sözcükleri, şarkıları, hikayeleri ve yapılan çalışmaları aylık olarak hazırlanıp okulumuzun Performans Takip Sistemi üzerinden e-kütüphaneye yüklenen bültenlerden takip edebiliyorlar.

VELİLERE GERİ BİLDİRİM

İNGİLİZCE EĞİTİMİ (Haftada 12 saat)

Anaokulu İngilizce dersinde çocukların;

  • Türkçeden başka dillerin de olduğunun farkına varması,
  • İngilizceyi öğrenme ve iletişim kurmada istekli olması,
  • İhtiyacı olduğunda dili kullanabilmesi,
  • İngilizce şarkılar söyleyebilmesi, oyunlar oynayabilmesi,
  • Duyduğunu anlayabilmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

İngilizce öğretimi, her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alınarak çeşitli oyun ve etkinliklerle yapılmakta, dil eğitiminde TPR (Total Physical Response) (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task Based (Aktivite Tabanlı) gibi metotlar esas alınarak verilmektedir. Bu metotlara göre İngilizce; görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerle iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Öğrenilen bilginin kalıcılığının, daha işlevsel olmasının bu üç metodun kullanılmasıyla gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.

Böylece çocuklar İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar, kuklalar ve çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikâyelerle yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler.

Speaking: Pedagojik formasyona sahip yabancı uyruklu yabancı öğretmenlerimiz tarafından konuşma, anlama, dinleme dersi olarak yapılır. Çeşitli oyunların oynandığı bu derslerde amaç öğrencilerimizin yabancı dil ortamını o kültüre sahip bir öğretmenle tatmaları ve konuşma yeteneklerine akıcılık kazandırarak bu konudaki özgüvenlerini geliştirmeleridir.

Portfolyo; öğrencilerimizin sene boyunca öğrendikleri bilgileri ve edindikleri kazanımları İngilizce ve İspanyolca olarak ailelerine ve öğretmenlerine sunma amaçlı yapılan öğrenci merkezli öğretim ve değerlendirme yöntemidir. Portfolyo etkinliğinde öğrencilerimizin sene boyunca öğrendikleri konuları çeşitli materyaller ve aktivitelerle sunum yapmaları hem kendi ilerleyişlerini görmelerini sağlar ve bireysel olarak öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi için bir temel oluşturur.

Öğrencilerimiz İngilizceyi duyarak, konuşarak ve gerçek hayatla bağdaştırarak öğrenmektedirler.

İSPANYOLCA EĞİTİMİ (Haftada 2 saat)

İngilizce günümüzde tüm dünyada gerek günlük yaşamda gerekse birçok sektörde ağırlığı olan bir dildir. Ancak günümüzde anadili İngilizce olan milyonlarca kişi ikinci dil olarak İspanyolcayı öğrenmektedir. İspanyolca ikinci bir yabancı dil olarak da tüm dünyada en çok rağbet gören birkaç lisandan biridir. Aynı zamanda bilimsel verilerin de gösterdiği gibi yabancı dil öğrenirken çocuk ne kadar küçük olursa, süreç de dil edinimi açısından o kadar kolaylaşır.

Bu iki sebepten Oğuzkaan Koleji olarak anasınıfından itibaren İngilizcenin yanı sıra İspanyolca da öğretmeye başlıyoruz.

Okulumuz 6. sınıfta başlamak üzere 3. yabancı dili seçmeli olarak öğrencilerimize sunmaktadır. Dolayısıyla Oğuzkaan Koleji’nden mezun olurken çocuklarımız 3 yabancı dil edinmiş olacaklardır.

İspanyolca dersinde özellikle hedeflediğimiz, 4. sınıftan mezun olurken edinilen yabancı dil ile belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencinin kendisini “Temel Düzey 2” yani A2 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir. Ayrıca öğrenci yine kendi isteği ve öğretmen desteği ile, bir sonraki seviyeye geçiş yapabilir.

(A2 seviyesinde öğrenci kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Kısa ve basit metinleri okuyabilir. Bildik konular ve faaliyetler hakkında iletişim  kurabilir. Kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dil ile ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini anlatabilir. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.)