Oğuzkaan Koleji

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, okulda bir destek birimi değildir. Aksine okulun temel bileşenlerinden biridir. Okul ortamının öğrenciler ve öğretmenler için en verimli şekilde işletilmesi konusunda yöneticilere yol gösteren; küçük sorunların henüz büyümeden üstesinden gelebilmesi için öğrencilere rehberlik eden; profesyonel destek gereken durumlarda öğrencilere ve velilere, gerektiği zaman öğretmenlere ve diğer personele de psikolojik danışmanlık hizmeti veren bir birimdir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti, danışanın kendi kendisine yardım etmesine yardım etmektir. Asıl amaç; sorunu çözmek değil, bireyin sorunu çözme konusunda etkin rol almasını ve edindiği beceriler ile gelecekte karşısına çıkacak benzer sorunlar ile de baş etme stratejileri geliştirmesini sağlamaktır.

Okul ortamında öğrenciler tek başlarına bulunmazlar; öğretmenler, yöneticiler, idari personel ve diğer tüm çalışanlar da okul ortamının bir parçasıdır ve doğal olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamında yer alırlar. Bireysel ya da küçük grup danışmanlık hizmetleri ya da büyük grup rehberlik çalışmaları ile herkese ulaşmak, birimde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ana görevidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak anaokulu öğrencilerine yönelik çalışmalarımızda temel ilkelerimiz şöyledir:

 • Her öğrenciyi biricik, eşsiz kabul ederiz.
 • Öğrencilerin psikososyal gelişimi ve sağlığı birinci önceliğimizdir.
 • Öğrencilerin ve velilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
 • Anasınıfı sonrası başlayacak olan ilkokul yıllarına hazır olmalarını sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
 • Büyük ölçekte eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yönetim ile işbirliği yaparız.
 • Orta ölçekte eğitim ve öğretim verimliliğini korumak ve/veya geliştirmek için öğretmenler ile işbirliği yaparız.
 • Küçük ölçekte dört yıllık ilkokul hayatının en yüksek kazanç ile geçmesi için her öğrenci ile ÖZEL olarak ilgileniriz.
 • Gizlilik ilkesinden ödün vermeyiz.
 • Tüm ilkelerimizi gerçekleştirmek için yaşam boyu öğrenme tarzını benimseyerek alanımızla ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederiz.

Anaokulumuzda, çocuğun kişilik gelişiminin en kritik adımlarının atıldığı bu dönemi sağlıklı geçirmesinin, özerklik kavramını içselleştirmesinin ve dolayısıyla sorumluluk bilincini kazanmış bir birey olarak ilkokul eğitimine geçişinin sağlanması için yönetime, öğretmenlere ve en önemlisi velilere yol göstermek Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin ana görevidir.

Bu görevin gereği olarak öğrencilerimiz, 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişim aşamalarına göre takip edilerek buna uygun raporlamalar yapılır ve hem veli hem de öğretmenlere geri bildirimlerde bulunulur. Bilişsel ve psikomotor gelişimlerinde aksamalar tespit edilen öğrenciler için aileler uzmanlara yönlendirilir.

Öğrencilere yapılan geri bildirimler ise öğrenciler ile yapılan çalışmalardan sonra öğrencinin gelişimine katkıda bulunma ölçüsüne göre planlanır.

Yaptığımız çalışmalar için belirlediğimiz hedeflerimiz:

 1. Özdenetim becerileri kazandırmak
 2. Özgüven geliştirmek
 3. Sosyalleşmesine destek olmak
 4. Öğrencimizin kendini tanıması ve kabul etmesi (özsaygı) sürecinde ona yol göstermek

Bu hedeflere ulaşmak için birimde görevli Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlar tarafından (1) çeşitli ölçme araçları, (2) sınıf içi etkinlikleri ve (3) gerekli görüldüğü takdirde bireysel ya da grupla danışmanlık çalışmaları yapılır.

Sınıf içi etkinlikler genel bir plan dahilinde olduğu gibi sınıfların ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Danışmanlık çalışmaları ihtiyaca göre planlanır. Ebeveynlerin bu çalışmalara katılımları ihtiyaca göre belirlenir; doğrudan ebeveynlerin katılacağı çalışmalar olabileceği gibi anne ve babaya çalışma sonrası geri bildirim yapılacak şekilde planlanmış görüşmeler de yapılabilir.

Birimimizce uygulanan ölçme araçları aşağıdaki gibidir:

 1. Öğrenci tanıma Envanteri
 2. Frostig
 3. Okul Olgunluğu Envanteri
 4. Bir İnsan Çiz Envanterleri/resim yorumlamaları
 5. Louisa Duss Hikayeler Envanteri