Oğuzkaan Koleji

 

DİJİTAL ÇAĞIN YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

Lise yılları öğrencilerin mesleki geleceklerinin şekillendirildiği yıllardır. Dünyada yaşanan dijital, teknolojik devrim mesleklerin ve mesleki bilgilerin büyük ölçüde değişimine neden oluyor.

Rutin işler giderek robotlara devrediliyor. Dijital/teknolojik çağ yetişmiş insandan beklenen beklentileri değiştirdi.

Yeni çağ bizden karmaşık problemleri çözebilen, eleştirel düşünebilen, disiplinler arası bilgiye sahip, hayat boyu öğrenme becerisi edinmiş, meraklı,hayal gücü ve yaratıcılık becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmemizi bekliyor.

Öğrencilerimize kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almayı, başarı odaklı olmayı, strese dayanıklı olmayı öğretmek için onların sosyal-duygusal öğrenme becerilerini geliştiriyoruz.

Hazırlık sınıfı eğitimine denk İngilizce öğretiyoruz. Dış desteğe ihtiyaç bırakmayan YKS hazırlık programı uyguluyoruz.

Dijital çağda akademik başarı bu güne kadar olduğundan çok daha önemli. Bilimsel temelli yenilikçi eğitim uygulamaları yapıyor ve eğitim disiplininden ödün vermeden çalışıyoruz.

Saygılarımızla
OĞUZKAAN KOLEJİ