Oğuzkaan Koleji

 

 

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, dün yayınlanan örnek LGS sorularını değerlendirdi.

 

 

 

 

 

TÜRKÇE

Bu yıl beşincisi yayınlanan Türkçe sorularını genel olarak değerlendirdiğimizde;

 1. Her ay 10 soru olarak yayınlanan bütün örnek sorularda görselliğe önem verildiği ve çocukların görsel üzerinden yorum yapma becerilerinin ölçülmeye çalışıldığını görüyoruz.
 2. Akıl yürütme sorularına daha çok ekim ayında yer verilmiş; diğer aylarda da sözel mantık soruları sorulmuştur. Akıl yürütme soruları yine görsel üzerinden kurgulanmıştır.
 3. Örnek sorularda dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından az soru sorulduğu; bu soruların da klasik tarzda kurgulandığı görülmüştür.
 4. Özellikle bu yıl yayınlanan örnek sorularda okuma, anlama ve yorum yapma becerilerine daha fazla yer veriliyor. Uzun metinler soru olarak karşımıza çıkmaktadır.
 5. Özellikle grafik okuma, yorumlama sorularına neredeyse bütün örnek sorularda yer verildiği görülmüştür. Grafik soruları geçen yılki LGS tarzında sorulan soru tarzında hazırlandığı görülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – İNKİLAP 

 1. Yayınlanan örnek din ve inkılap sorularında eskisine oranla görselliğe daha fazla yer veriliyor. Görseli yorumlama akıl yürütme , paragraf sorularında verilen bilgiden çıkarımda bulunma, örnek verilen  durumu kazınımlarla elde edilen bilgilerle özleştirme becerileri isteniyor
 2. Öncüllü sorular yeni sorularda paragrafla birlikte soruluyor.
 3. Din sorularının bazılarında doğrudan bilgiye ihtiyaç var.
 4. İnkılap sorunlarında da yorumlama için bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

FEN BİLİMLERİ

 1. 8.sınıf Fen Bilimleri dersi için yayınlanan örnek soruların zorluk derecesi bakımından geçen yılla aynı olmakla beraber bu yıl daha yaratıcı ve farklı bakış açısı geliştiren örnek sorular olduğunu  görüyoruz.
 2. Soruların konuları anlamış ,kazanımları kavramış , yorumlama ve muhakeme yönü gelişmiş öğrencilere yönelik tarzda olması çok sevindirici.
 3. Geçen yıla göre bir diğer olumlu değişim ise soruların metinsel uzunluklukdan kurtulup daha çok grafik şekil ve görsel yorumlamaya yönelmiş olması.

MATEMATİK

 1. Geçmiş yıllara göre bu yıl yayınlanan sorular daha kısa ve anlaşılır şekilde kurgulanmıştır.Öğrenciler, ellerindeki kitaplara göre kıyasladıklarında meb örnek sorularının daha anlaşılır ve  sade bir dil kullanıldığını söylemişlerdir.
 2. Soruların tamamı günlük hayattan örneklere yer verilerek şekil,grafik üzerinden önce verilen grafik ve şekil yorumlanması daha sonra sorunun kavranması gerekmektedir.
 3. Geçmiş yıllara göre sorularda gereksiz cümlelerden kaçınılarak kısa öz bir anlatım kullanılmıştır.
 4. Soruların çözümleri ise genelde çok fazla işlem gerektirmeden öğrencinin mantık,muhakeme ve analizinin ön planda olacağı şekilde sorular tasarlanmıştır.
 5. Genel olarak yayınlanan örnek sorular içerisinde kolay-orta-zor olarak her soru seviyesinden sorulara yer verilmiştir.

Öğrencilere önerim bu ay yayınlanan örnek soruları çözerken geçmiş yıllarda yayınlanmış örnek soruları da çözmeyi ihmal etmemeleridir.