Oğuzkaan Koleji

LGS 2021’i MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BELİRLEYECEK.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS’yi değerlendirdi.

Genel olarak LGS 2021’i değerlendirdiğimizde sözel bölümde öğrencilerin fazla zorlanmadığı görülmektedir. Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ile İngilizce sorularının tümü geçmiş yılların LGS sorularına göre daha kolay hazırlanmış.

Her zaman olduğu gibi matematik soruları öğrencilerin en çok zorlandığı sorular olmuştur. Matematik sorularının neredeyse yarısı öğrencileri zorlayacak sorulardan oluşmuştur. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak Fen Bilimlerinde de iki soru öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de zorlamıştır.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve Bölüm Başkanlarının Değerlendirmeleri;

 

TÜRKÇE

Tüm sorular MEB kazanımlarına ve yayınlanmış örnek sorulara uygun hazırlanmış. Soruların önceki yıllardan farkı bu yıl görsel sorulara ve uzun paragraf sorularına yer verilmemiş olması.Dilbilgisi konuları müfredattan çıkarılmıştı. Yazım noktalama ve yazı türleri ile ilgili da soruda sorulmamış, ilk defa deyim sorulmuştur. A kitapçığı 20. ve 14. sorular öğrencileri zorlamış. Genel olarak değerlendirirsek bu sınav son üç yılın en kolay Türkçe sınavı idi.

 

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Ağırlıklı olarak MEB kazanımlarına ve örnek sorulara uygun olarak hazırlanmış. Örnek sorularda olduğu gibi bu seneki LGS harita yorumlama, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerilerini içeren, orta zorluk düzeyinde bir sınav olarak değerlendirilebilir. Sadece A kitapçığı 9.soru 7.sınıfın Etkin Vatandaşlık ünitesinin kavramlarını içermektedir. Sınavın belirleyici soruları 4. ve 9. sorular olacaktır. 9.soru 7.sınıf kazanımlarını içerdiği için 4.soru ise çeldiricilerin yüksek olmasından kaynaklı olarak diğer sorulara göre biraz daha zorlayıcı olacaktır. Genel olarak kolay bir sınav olduğu söylenebilir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bugüne kadar yapılan tüm LGS’ lerde benzer şekilde, soruların hemen hemen tamamı okuma-anlama-yorumlama sorularından oluşmuştur. Tüm sorular MEB kazanımlarına uygun yayınlanan örnek sorulara benzer şekilde hazırlanmıştır. A kitapçığı 9.soru seçenekler birbirine yakın olduğu için öğrencileri zorlayabilir. Diğer sorulan her öğrencinin yapabileceği düzeyde hazırlanmıştır. Sınavın geneli kolay olarak değerlendirilebilir.

 

İNGİLİZCE

Bütün sorular MEB kazanımlarına uygun ve yayınlanmış örnek sorulara benzer şekilde sorulmuş. Bugüne kadar ki sınavlara göre oldukça kolay bir sınav olduğu söylenebilir. Öğrencilerin en çok zorlanabileceği soru A kitapçığı 7.sorudur.

 

MATEMATİK

MEB kazanımlarına uygun bir sınav hazırlanmış olmakla birlikte oldukça zorlayıcı bir sınav olmuş. Öğrencileri en çok zorlayan sorular A kitapçığı 12, 13, 15, 16, ve 19.sorulardır. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde soru ifadeleri açık, ayırt ediciliği yüksek, dikkatli okunarak yorumlanabilecek, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorular olduğu görülmektedir. Matematik soruları ile öğrencilerin işlem yapabilme ve analitik düşünme becerileri ölçülmek istenmiştir. Matematik sınavının oldukça zor olduğu ve sınavın genel belirleyicisi olduğu söylenebilir.

 

FEN BİLİMLERİ

Bu seneki Fen Bilimleri soruları diğer yıllara göre daha kısa sorulardan oluşuyor. MEB kazanımlarına uygun hazırlanmış. Sınavın en zor sorusu A kitapçığı 15.sorudur. Bu sorunun çözümü oldukça uzun bir süre gerektirmektedir. 2.soru ise yeterince anlaşılır olmadığı için eleyici olacaktır. Orta zorluk derecesinde bir sınav olduğu söylenebilir.