Oğuzkaan Koleji

ÖZEL OKULLARA EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ (TEŞVİK) BAŞVURULARI
16 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH YAPILACAK İŞLEM
16 AĞUSTOS-06 EYLÜL 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları
16 AĞUSTOS-06 EYLÜL 2018 Destekten Yararlanmak İsteyen öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları
7 EYLÜL 2018 Tercih işlemi yapabilecek öğrencilerin İlanı
07-14 EYLÜL 2018 Öğrencilerin Tercih İşlemleri
17 EYLÜL 2018 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
17-21 EYLÜL 2018 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
24 EYLÜL 2018 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
24-28 EYLÜL 2018 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLECEK OKUL TÜRLERİ, DESTEK TUTARLARI VE DESTEK VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYILARI

Sıra No Kurum Türü Adı Destek Tutarları Destek Verilecek Öğrenci Sayıları
1 Okul Öncesi 3.290,00TL 6000
2 İlkokul 3.960,00TL 15000
3 Ortaokul 4.610,00TL 15000
4 Ortaöğretim 4.610,00TL 15000
5 Temel Lise 3.960,00TL 24000
Toplam 75000

 

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 8.sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin velileri/vasileri öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan başvurularını yapabilecektir.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

Veliler/vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılır.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin asıllarını özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecektir.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacaktır.

Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir.

Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin % 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecektir.

Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirimlerde indirim oranına bakılmaksızın öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilir. İndirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti eğitim ve öğretim desteğinden az olamaz.


EK

 

GELİR BEYAN TAAHHÜTNAMESİ

 

……………………………………………………………… okulunda kayıtlı bulunan öğrenci……………………………..………. velisi/vasisiyim.

Başvuru işlemlerinde öğrenci değerlendirme kriterlerinde değerlendirilmek üzere ailemizin (anne, baba veya veli/vasi) gelirleri aşağıda yer almaktadır.

1. Bordroya dayalı aylık gelir: …………… TL.’dir.
2. Gayri menkul aylık kira geliri: …………… TL.’dir.
3. Nafaka aylık geliri: …………… TL.’dir.
4. Bilirkişi ücreti aylık geliri: …………… TL.’dir.
5. Görev tazminatı aylık geliri: …………… TL.’dir.
6. Döner sermaye aylık geliri: …………… TL.’dir.
7. Ek ders ücreti aylık geliri: …………… TL.’dir.
8. Diğer gelirlerin toplamı (aylık olarak belirtilecektir): …………… TL.’dir.

Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında herhangi bir gelirim bulunmamaktadır.

Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında beyan etmediğim herhangi bir gelirin tespiti halinde, 5580 sayılı Kanunun EK 1’inci maddesi hükümleri ile diğer genel hükümler doğrultusunda hakkımda yasal işlem yapılacağını bildiğimi beyan ederim.

 

Öğrenci Velisinin / Vasisinin
Adı Soyadı :
İmzası :

 


Not : 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama E-Kılavuzunu indirmek için tıklayınız