Oğuzkaan Koleji

AP (Advanced Placement) Programı Uyguluyoruz

Oğuzkaan Koleji, Amerika'daki yükseköğretim kurulu olan College Board onaylı AP (Advanced Placement) okuludur. İleri düzey yerleştirme programı olan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan ve eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen prestijli bir diploma programıdır. Tüm dersleri İngilizce işlenen ve sınavları da aynı dilde uygulanan AP programını belli ölçütlere uygun bitiren öğrencilere uluslararası geçerliliği olan sertifikalar verildiği gibi yalnız bir ders seçmek ve ondan başarılı olmak bile üniversite kabul işlemlerinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle AP, en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul görmektedir. ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygu-lanan AP programı dünyadaki 3300 üniversite tarafından tanınmaktadır.

AP programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversite eğitimi sırasında muaf olma olanağı sağlar. Öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularının kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması, akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Bunun yanında, Türkiye’deki üniversitelerden eğitimi dili İngilizce olanlar da AP’nin İngilizce derslerinde başarılı olan öğrencilere hazırlık sınıfını atlama ve üniversitenin ilk yılında zorunlu olan İngilizce derslerinden muaf olma seçeneği sunmaktadır.

Oğuzkaan Kolejinde AP derslerini alan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler, hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar.

AP programı, liselerimizde uygulanan eğitime uluslararası bir boyut kazandırırken öğrencilerimize hedef koyma ve bu hedefleri gerçekleştirme süreçlerinde uluslararası müfredatlar aracılığıyla evrensel ölçekte düşünce ve bilim üretme olanakları sunar.

AP diplomasına sahip olmanın en büyük avantajlarından biri çok daha kaliteli ve seçkin üniversitelere (Yale, Harvard, MIT, Standford, Oxford, Cambridge vb.) kabul edilme şansını artırıyor olmasıdır. Bunun dışında AP diploması almış olmak, öğrenciye yurt içindeki ve eğitim dili İngilizce olan vakıf üniversitelerinde yüksek oranda burs alma avantajı da sağlar.

Öğrencilerimiz AP dersleri aracılığıyla eleştirel düşünme, sağlam argümanlar oluşturma ve çok yönlü düşünme becerileri kazanırken bir yandan da hayata hazırlanırlar.

AP programına girebilmek için öğrencilerin ELTIS (English Language Test for International Students) sınavında 235 puan almaları gerekmektedir.

AP ve AYT BENZERLİĞİ

AP sınavı konuları ile AYT konuları yüksek oranda örtüşen konulardır. Konu benzerlikleri nedeniyle AP için hazırlanan öğrenciler AYT’ye de erken hazırlanmaya başlamış olacaklardır. Dolayısıyla fen ve teknoloji lisesi öğrencilerimiz ile Anadolu liselerimizin sayısal (Matematik-Fen) alanını seçecek öğrencilerimiz için AP dersleri almak, avantaj sağlamaktadır. AYT ile AP dersleri arasındaki belirgin tek fark içeriğin ve ders işlenişinin İngilizce olmasıdır.

YURTDIŞI LİSE ÖGRENCI DEGİŞİM PROGRAMLARI

Yurt dışı lise değişim programları; kapsamlı bir yurt dışı deneyimi yaşamak, yurt içi ve yurt dışı eğitim tecrübelerini birleştirerek kendini geliştirmek, bu sayede vizyonunu geliştirmek ve ülkesine katkı sağlamak isteyen öğrenciler için geliştirilmiş programlardır. Bu programlara kabul edilen bir öğrenci, eğitim göreceği ülkede gönüllü bir ailenin yanında konaklar ve okula devam eder. Bu bakıcı aileler, hem o ülkenin hükümeti hem de eğitim bakanlıklarınca uygulanan sınav ve denetimlerle seçilir.

Öğrenci değişim programı; Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olan ve ağırlıklı olarak 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine değişim öğrencisi olma şansı veren bir programdır. Değişim programı için yurt dışına giden öğrencilerimiz gittikleri ülkenin eğitim bakanlıklarından uluslararası öğrenci kabul etme yetkisine sahip olan liselerde eğitim alırlar. Bu öğrenciler, döndüklerinde sene kaybetmeden eğitimlerini kendi okullarında tamamlarlar.

Öğrencilerin öğrenci değişim programına katılabilmeleri için ETLIS sınavından en az 185 puan almaları gerekir.

OĞUZKAAN INTERNATIONAL OFİSLERİNİN GÖREVLERİ

Oğuzkaan International Ofis veli ve öğrencilerimizin yurt dışında eğitim, lisede öğrenci değişim programları ve yurt dışında okul seçimleri ile ilgili sorularına yanıt vermek amacıyla liselerimiz bünyesinde hizmet vermektedir.

  Öğrencilerimize yurt dışı eğitim programlarını tanıtmak için:
 • AP (Advanced Program),
 • (Çift Diploma Programı) Lise öğrenci değişim programları, (Student Exchange Program),
 • Yaz ve kış okulları,
 • Online sertifika programları (SAT, TOEFL, ELTIS, IELTS, vb),
 • Özel anlaşmalı burs olanakları. MEB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Gen. Müd., Yabancı Hükümet, Özel Burs, Devlet Bursları,
 • Yurt dışında eğitim almak için gerekli sınavlar ve sınavların özellikleri konularında bilgilendirmek.
  Öğrencilerimizi yurt dışında eğitime hazırlamak için;
 • Doğru okul seçme konusunda ailelere ve öğrencilere yardımcı olmak,
 • Üniversitelerin kendi burs olanaklarını araştırmak,
 • Üniversitelere başvuru işlemlerini yaparken öğrencilerle birlikte çalışmak,
 • Başvuru için kompozisyon (essay), niyet mektubu (letter of motivation) yazmak, portfolyo hazırlamak vb.)
  Ayrıca;
 • MUN organizasyonları yapmak,
 • Uluslararası konferanslar organize etmek de Oğuzkaan International Ofislerinin Görevleri arasındadır,