Oğuzkaan Koleji

 

EĞİTİMCİ HATİCE YILMAZ,
“BU YIL PUANLARIN GEÇEN YILA GÖRE DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz,  LGS tercihlerinin açıklanmasının ardından yerleştirme süreci ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları ve öğrencilerin nasıl bir yol izleyeceklerini maddeler halinde sıraladı;


LGS tercihleri nasıl yapılır?

Resmi olarak tercih sürecinin başlamasıyla birlikte https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenciler, tercihlerini okula gitmeden de bireysel olarak yapabilir. Bizim önerimiz öğrencilerin tercihlerini mezun oldukları okuldan yapmalarıdır.


2021 yılında puanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Bu yıl, puanların 2020 yılına göre düşmesi ve 2018 yılındaki puanlara benzer olması beklenmektedir. 4+4+4 sisteminin ilk öğrencileri 2020 yılında mezun oldukları için öğrenci sayısının artmasından kaynaklı olarak sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanlarında geçici olarak artış yapılmıştır. 2021 yılında ise kontenjanlar yaklaşık olarak eski haline geri döndürülmüştür.


Kaç çeşit yerleştirme türü var detaylıca anlatır mısınız?

Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeleri iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir.


1- MERKEZI YERLEŞTİRME : 

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan Merkezi Sınava katılan öğrenciler, bu sınavda gösterdikleri performanslara göre sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri,özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına yapmış oldukları tercihler doğrultusunda ve başarı sıraları yettiği okula yerleştirilirler.

Merkezî Yerleştirmede merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıralandıktan sonra tercihleri doğrultusunda yerleştirilirler. Diğer bir deyişle, en yüksek puan alandan başlayarak öğrenciler okulların kontenjanlarını doldurmaya başlarlar ve bir okulun kontenjanı dolduğunda son yerleşen adayın puanı da o okulun taban puanını oluşturur.

ÖNEMLİ: Bir öğrencinin, sadece Merkezi Yerleştirme tercihi yapma hakkı yoktur. Merkezi yerleştirmede tercih yapabilmek için ölçme yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunludur.


2- YEREL YERLEŞTİRME:

Merkezi Sınava katılma durumundan bağımsız olarak öğrenciler başvurularını tercih sistemi üzerinden ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerdeki sınavsız öğrenci alan okullarla ilgili tercih listesi oluşturmak zorundadır.

Yerel Yerleştirmede merkezi sınav puanı kriteri yerine okul türleri, okulların kontenjanları, ortaöğretim kayıt alanları, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık durumu kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır. Örneğin, aynı okulu tercih etmiş olan, aynı binada okuyan, eşit okul başarısına sahip iki öğrenciden bir tanesinin hiç devamsızlığı yok, diğeri ise bir gün keyfî olarak okula gitmemiş. Diğer kriterlerde eşit durumda oldukları için farklı olan tek kriter olan devam-devamsızlık durumuna bakılacak ve devamsızlığı olmayan öğrencinin yerleşme önceliği olacaktır.

Tercih işlemleri nasıl yapılacak?

Sınavın genel olarak öğrencileri zorlamış olmasından dolayı, ortalama öğrenci puanlarının ve beraberinde okulların taban puanlarının gerilemesi beklenmektedir. Bu sebeple, tercih yaparken geçen seneki yerleştirme taban puanlarına göre değil, dönüştürülmüş yüzdelik dilimlere göre tercih yapılması daha doğru olacaktır. Yüzdelik dilimlerin dönüştürülmesi ile ilgili olarak rehber öğretmenlerin uzmanlığından faydalanılması önem arz edecektir.


Öğrencilerin her iki yerleştirme türü için tercih hakları aşağıdaki gibidir :


1. MERKEZI YERLEŞTİRME ➜10 Tercih hakkı vardır.

Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanına göre öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden en fazla 10 okul tercihi yapabilirler.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.


Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 1. Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 2. 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 3. 7’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 4. 6’ıncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 5. 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 6. Tercih önceliğine,
 7. Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Örneğin, aynı okulu tercih etmiş olan ve sınavda eşit puan almış olan, eşit Okul Başarı Puanına ve eşit 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanına (YBP) sahip iki öğrenciden bir tanesi 7’nci sınıfta daha çok çalışmış ve 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) daha yüksektir. Kriter önceliğine göre, diğer kriterlerde eşit durumda oldukları için 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü olan öğrenci, yerleşme önceliğine sahip olacaktır.


2. YEREL YERLEŞTİRME ➜ 5 Tercih hakkı vardır.

Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilir.


Ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla;

 1. Kayıt alanı,
 2. Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü ve
 3. 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
Örneğin, aynı okulu tercih etmiş olan, aynı binada oturan, eşit okul başarısına sahip iki öğrenciden bir tanesinin hiç devamsızlığı yok, diğeri ise bir gün keyfî olarak okula gitmemiş. Diğer kriterlerde eşit durumda oldukları için farklı olan tek kriter olan devam-devamsızlık durumuna bakılacak ve devamsızlığı olmayan öğrencinin yerleşme önceliği olacaktır.

Yerleştirme işlemleri yapılırken önce merkezi yerleştirmeler yapılır. Tercihlerden herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile yerleştirilirler.


Öğrencilerin kaç nakil tercih hakkı olacak?

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlar. 1. Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacaktır.

 1. Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2. Nakil Dönemi başlayacak ve yine 4 gün sürecektir.
 2. Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacaktır.