ÜNİVERSİTE SINAVLARI HAZIRLIK PROGRAMI

Üniversite sınavında başarılı olmanın birincil koşulu, 4 yıl süren lise eğitimini en verimli çalışmalarla ve dolayısı ile en yüksek kazançla geçirmektir. Her senenin ayrı eğitim hedefleri olduğu için ayrı eğitim ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanmış olan özel programımız ile öğrencilerimizin üniversite sınavındaki hedeflerine ulaşmasını sağlıyoruz.

Bu programın en önemli özelliği, öğrencilerimizin kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine engel olmadan da üniversite sınavında başarılı olmalarını sağlıyor olmasıdır. Hafta içleri Milli Eğitim programına ek olarak konmuş ders saatleri ve hafta sonu çalışmaları ile şekillenen programımız farklı sınıf düzeylerine göre aşağıdaki gibidir:

 

9. SINIF

Program süresi: 180 SAAT

Başlama Tarihi: 15 Eylül 2014

Program Açıklaması: 9. sınıf programının amacı üniversiteye hazırlığı sağlam temeller üzerine oturtmaktır.

Bu amaçla öğrencilerimizin; eleştirel ve matematiksel düşünme, bilim ve teknolojiyi anlama; bilgiyi, eleştirel okuma ve yazma, öğrenme bütünlüğünü kavrama becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışmalarımızın temel felsefesi öğrenciyi ‘öğrenmenin mutfağı’na alarak  öğrenme uygulaması yaptırmaktır. Bu nedenle YGS hazırlık derslerinde test uygulaması yerine öğrenme uygulaması çalışma föyleri kullanılmaktadır.

PROGRAM UYGULAMASI

Hafta İçi

Her gün bir saat ek ders ve seçmeli derslerin bir bölümü üniversite hazırlık çalışmaları için kullanılacaktır.

 

Hafta Sonu

Her dönemde üçer tane olmak üzere toplam 6 deneme sınavı uygulanacaktır.

 

Deneme Sınavı Sayısı / 6

 


 

10. SINIF

Program süresi: 450 SAAT

Başlama Tarihi: 15 Eylül 2014

Program Açıklaması: 10. sınıfta uygulanacak programın amacı, öğrencilerimizin tüm akademik derslerdeki yeterlilik düzeylerini görerek en başarılı oldukları akademik alanı belirleyebilmektir. Bu amaçla öğrencilerimizin yaptığı tüm çalışmalar ve elde ettiği sonuçlar, Bireysel Danışman Öğretmen ve Rehberlik Birimi tarafından sürekli izlenecektir.

10. sınıfın sonunda; öğrencimizin 9 ve 10. sınıfta girdiği tüm sınavların sonuçları okul, öğrenci ve velinin katılımı ile öğrenciye özel değerlendirilir.

Bu değerlendirmede kariyer planı oluşturma çalışmaları kapsamında rehber öğretmen/ psikolojik danışman gözetiminde 9. sınıftan itibaren öğrenciye uygulanan çeşitli test ve envanterlerin sonuçları da dikkate alınır.

Öğrencinin akademik ilgi alanları ve kariyer planı birlikte değerlendirilerek 11. sınıf için alan seçimi yapması sağlanır.

PROGRAM UYGULAMASI

Hafta İçi

Her gün bir saat ek ders ve tüm seçmeli dersler üniversite hazırlık çalışmaları için kullanılacaktır.

 

Hafta Sonu

Üç haftada bir toplam 12 deneme sınavı uygulanacaktır.

 

Deneme Sınavı Sayısı / 12

 


 

11. SINIF

Program süresi: 540 SAAT

Başlama Tarihi: 1 Eylül 2014

Program Açıklaması: 11. sınıf programımızın temel hedefi öğrencimizin 9 ve 10. sınıfta elde ettiği sonuçların ışığında kariyer planlarına son şeklini vermelerini sağlamak ve onları bu plan doğrultusunda ihtiyaç duydukları derslere yönelik LYS’ye hazırlamaktır.

Öğretime başlamadan önce öğrencinin 11. sınıfa gelinceye kadar elde ettiği sonuçların ışığında kariyer planı gözden geçirilerek sınava hazırlık çalışmalarına başlanır. Öğrencinin seçmiş olduğu alana yönelik ihtiyaç duyduğu derslerle ilgili ileri yeterlilik düzeyine ulaştırma çalışmaları yapılır.

Program uygulaması; zorunlu akademik program dışındaki tüm seçmeli dersler, her gün bir saat ek ders ve her cumartesi günü günde beş ders yapılarak yürütülecektir.

Derste işlenen her konu aynı zamanda üniversite sınavına yönelik işlenecektir.

Eş zamanlı uygulanacak Konu Tarama Sınavları ile öğrencinin eksiklerinin belirlenip giderilmesi için ek çalışma yapılacaktır. Düzenli aralıklarla yapılacak deneme sınavları ile öğrencinin geriye dönük bilgi birikimleri denetlenerek eksiklerin görülmesi ve giderilmesi sağlanacaktır.

Yıl boyunca öğrencinin elde ettiği sonuçlar danışman öğretmeni tarafından yakından izlenerek başarı düzeyini artırmak için gerekli destek çalışmaları programlanacaktır.

PROGRAM UYGULAMASI

 

Ön Hazırlık

1 - 14 Eylül tarihleri arasında her gün, günde 5 ders üniversite hazırlık çalışması yapılacaktır.

 

Hafta İçi

Her gün günde bir saat ek ders ve seçmeli dersler hazırlık amaçlı kullanılacaktır.

 

Hafta Sonu

Cumartesi günleri, günde 5 ders hazırlık programı uygulanacaktır.

 

Deneme Sınavı Sayısı / 18

 


 

12. SINIF

Program süresi: 648 SAAT

Başlama Tarihi: 1 Eylül 2014

Program Açıklaması: 12. sınıfta üniversite hazırlığına yönelik çalışmaların temposu yükselir. Öğrencilerimizin istedikleri yüksek öğrenim programına yerleşebilmeleri bilinçli, disiplinli ve yüksek tempolu çalışmaları ile mümkün olur.

12. sınıf programı, öğrencilerimizin seçtikleri alan dersleri ve sınav hazırlığından oluşur. Derslerde işlenen konular ek derslerde sınava yönelik soru çözümleri ile pekiştirilir.

Üniversiteye hazırlık çalışmaları akademik öğretimle birleştirilerek öğrencilerimizin dershane ihtiyacını karşılanmaktadır. Öğrencilerini çok iyi tanıyan ve yaptıkları çalışmaları çok yakından izleyen öğretmenlerimiz her öğrencisini ihtiyacına göre destekleme kararlılığı göstermektedir. Dolayısıyla okulda yaptığımız sınava hazırlık çalışması çok daha etkin ve verimlidir.

PROGRAM UYGULAMASI

Ön Hazırlık

1 - 14 Eylül tarihleri arasında her gün, günde 5 ders üniversite hazırlık çalışması yapılacaktır.

 

Hafta İçi

Her gün günde bir saat ek ders ve seçmeli dersler hazırlık amaçlı kullanılacaktır.

 

Hafta Sonu

Cumartesi günleri, günde 5 ders hazırlık programı uygulanacaktır.

 

Deneme Sınavı Sayısı / 36

Not: Bu sınavların 21 tanesi son 21 gün, uygulama ve çözüm şeklinde yapılacaktır.

 


 

KONU TARAMA SINAVLARI (KTS)

Bu sistemin doğru işlemesi için öğrencilerin eksiklerini tespit edebilmeleri ve bu eksikleri gidermeleri gerekmektedir. Bir öğrencinin eksiklerini gidermesinde ona yol gösteren ve tam öğrenmesini sağlayan en önemli etmen ise öğretmenin ustalığıdır ve bir usta en iyi araçları hak eder. Uzman kadromuz, öğrencilerimizin başarılarını destekleyebilmek için Konu Tarama Sınavları (KTS) uygular ve bu araç sayesinde sınıftaki her öğrenci için ayrı bir destekleme planı geliştirir.

 

Her ders için 4 sene boyunca yapılacak olan KTS uygulamalarının sayıları aşağıdaki gibidir:

 

Uygulanacak Konu Tarama Sınavlarının Branşlara Ve Alanlara Göre Dağılımı

 DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

1 Dil ve Anlatım* 10 8 8 8

2 Türk Edebiyatı* 8 8 8 8

3 Fizik 6 6 8 8

4 Kimya 6 6 8 8

5 Biyoloji 6 6 8 8

6 Tarih 7 8 6 5

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük* - - 7 -

8 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - - - 5

9 Coğrafya 10 10 10 10

10 Felsefe* - - 10 -

11 Sosyoloji - - 10 -

12 Psikoloji - 8 - -

13 Mantık - - - 8

14 Matematik 10 10 10 5

15 Geometri 6 6 5 4

16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi* - - 6 6

17 Yabancı Dil (İngilizce) 20 12 12 20* Alanlardan bağımsız olarak tüm öğrencilerin görmesi gereken ortak dersler

 

Konu Tarama Sınavları (KTS) ortak dersler için tüm öğrencilere; 11 ve 12. sınıflarda ise öğrencilerin seçmiş oldukları alanlara göre uygulanacaktır.

Üniversiteye yerleşme sınavlarındaki puan türlerine göre oluşmuş alan grupları ve alan dersleri aşağıdaki gibidir:

TÜRKÇE-MATEMATİK (TM) GRUBU

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Matematik, Geometri, Coğrafya

 

MATEMATİK-FEN (MF) GRUBU

Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji

 

TÜRKÇE-SOSYAL (TS) GRUBU

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Mantık, Sosyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

YABANCI DİL (DİL) GRUBU

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Yabancı Dil

 

Bilgi Notu:

1.      Derste işlenen konular aynı zamanda üniversite hazırlık sınavları gözetilerek işlendiğinden Konu Tarama Sınavları (KTS) normal öğretim programı içinde uygulanacaktır.

2.      Üniversiteye hazırlık programımız, sınav sisteminde yapılabilecek olası değişikliklere uyarlanabilecektir.

 


 

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME - GERİ BİLDİRİM

 

Üniversiteye hazırlık çalışmaları kapsamında uyguladığımız tüm sınavların sonuçları, öğrencilerimize ayrıntılı karnelerle verilmektedir. Ayrıca veli ve öğrencilerimiz ayrıntılı sınav sonuçlarına internet sitemizden ulaşabilmektedir. Okulumuzda uygulanan YGS - LYS denemeleri soru sayısı, içerik ve puan hesaplama yönlerinden gerçek sınavların standardına uygun hazırlanmaktadır.

 

Her deneme sınavı sonrasında öğretim ekibinin yaptığı değerlendirme toplantısında her öğrencimizin elde ettiği sonuçlar görüşülerek yapılacak çalışmanın yol haritası belirlenmektedir. Veli ve öğrencilerimiz de toplantıda alınan kararlarla ilgili bilgilendirilmektedir.

 


 

KARİYER PLANLAMA ÇALIŞMALARI

 

Her öğrenci bir cevherdir ve kendine özgü yeteneklere, ilgi alanlarına sahiptir. Öğretimin temel hedeflerinden biri de öğrencinin içindeki cevheri ortaya çıkarmak ve kendine özgü yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktır.

 

Kendine özgü yetenek ve ilgi alanlarının farkında olan öğrenci, hedefini daha kolay belirler, hedefine odaklanır ve kendini gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcar.

 

Kariyer planlamanın ilk adımı öğrencinin kendini tanımasını, ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktır.

 

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışmanımız tarafından uygulanan çeşitli anket ve envanterler ile öğrencimizin kulüp çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde üstlendiği çeşitli sorumluluklar, onun kendisini tanımasını sağlar ve bu sayede hedefini belirlemesi kolaylaşır.

 

Anket ve envanterlerin sonuçları, psikolojik danışmanımızın her bir öğrenci ile yapacağı bireysel görüşmelerde değerlendirilir.

Bu değerlendirme ile öğrencinin hangi akademik alanda eğitimine devam etmesinin, kendisini gerçekleştirmesi için daha doğru olabileceği belirlenir.

 

11. sınıfta öğrencinin seçtiği akademik alana yönelik başarıları gözden geçirilir ve kariyer planında gerekli düzenlemeler yapılır. Bu çalışmalar ile seçilmiş olan akademik alan içinde doğru meslek seçimi konusunda öğrenciye özel destek verilir. Her öğrencimiz, kişisel SWOT analizi yapmak konusunda eğitilir ve bu analiz doğrultusunda çalışma programı oluşturması sağlanır.

 

Sonuç olarak kendisine uygun ve istekli olduğu alanda ilerleyen öğrenci, arzuladığı hedefe gerçekçi bir planlama ile adım adım ulaşır.

 

Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.“ Montaigne

 


 

EĞİTİM KOÇLUĞU

 

Öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal yönden hayata hazırlamak için ‘Her öğrenci bir birey, her birey de özeldir.’ mantığıyla okulumuzda öğrenci koçluğu uygulaması yapıyoruz. Yönergeye bağlı olarak yürütülüp denetlenen ‘Öğrenciye Bireysel Destek Sistemi (ÖBDS) öğrencilerimizin başarısına büyük katkı sağlayan uygulamalarımızdan biridir.

 

Bireysel destek veren koç öğretmen, öğrencinin dersine giren tüm öğretmenlerle ve “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi”yle düzenli aralıklarla görüşerek öğrencinin akademik gelişimini yakından izler. Rehber öğretmen / psikolojik danışmanla da iş birliği yaparak, öğrencisini ile bireysel olarak destekler ve başarıya ulaşmasını sağlar.

 

Bu görüşmelerde -varsa- öğrencinin eksiklerini giderebilmesi için ilgili öğretmenden destek almasını sağlayacak önlemleri belirler. Öğrencisinin motivasyonunu sürekli canlı tutar ve onu istenilen başarıya ulaşabilmesi için bilinçli çalışmaya yöneltir. Koç öğretmen, öğrencisine olduğu kadar velisine de yol gösterici görev üstlenir.

 

Eğitim koçluğu uygulamamızın temel amaçları:

Öğrencimizin;

 

• Bireysel ve akademik başarısını izleyerek sürekli geliştirmeye yönelik önlemleri zamanında alabilmek,

• Uygulamakta olduğu çalışma yönteminin daha etkin olmasını sağlamak,

• Zamanını verimli ve etkin kullanmasını sağlamak,

• Sorumluluk duygusunu güçlendirmek,

• Çalışma ve öğrenmeye yönelik hedeflerine kesinlik kazandırmak, öğrenciye başarı getiren bu becerilerin kalıcı hale gelmesini sağlamaktır.

 

Bu uygulama ile öğrencisini çok daha yakından tanıyan öğretmenlerimiz, velilerini çocuğunun gelişimi ile ilgili daha detaylı bilgilendirmekte ve onlarla sağlıklı iş birliği yapabilmektedir.

 

YURT DIŞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

 

College Board, merkezi Amerika’da olan üniversiteler birliğidir ve SAT (ES-EY-Tİ) uygulamalarını yöneten dünya çapında 3200 üniversitenin bağlı olduğu bir kurumdur.

 

SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) özellikle Amerika ve Avrupa’daki saygın üniversitelere (Harvard, MIT, Yale, Princeton, Columbia, Oxford vb.) kabul edilebilirlik sağlayan bir sınav sistemidir.

 

SAT merkezi olarak öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklar:

• Önceki yılların SAT sınav sorularına erişim

   - Çevirim içi SAT kursu alabilme

   - SAT çalışma testlerine erişim

   - SAT sistemini yakından tanıma ve SAT araçlarından faydalanma

• 10. sınıftan itibaren SAT’a hazırlık niteliği taşıyan PSAT / NMOT sınavlarına katılma hakkına sahip olabilme.

• Yurt dışı eğitim danışmanı aracılığı ile yurt dışında yaşam, eğitim ve burs olanakları hakkında ayrıntılı bilgi alabilme.

 

SAT sınavına tam donanımlı hazırlık!

SAT ile öğrenci alan üniversiteler sınav sonucunun yanı sıra öğrencinin bireysel yeteneklerini ve yaptığı toplum hizmeti, kulüp çalışmaları, sportif ve sanatsal çalışmalarını da sorgulamaktadırlar. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri için yürüttüğümüz çalışmalar belgelendirilerek onların bu alanda da başarılı olmaları sağlanır.